GZV vereist verdergaande vakbekwaamheid

Dossiernummer: N22408

Datum uitspraak: Wednesday 14 September 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een drietal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het kader van doorlopend toezicht heeft een audit plaatsgevonden. Hierin wordt geconcludeerd dat het een en ander ontbreekt aan de taxatierapporten.

In vervolg op de audit stelt NRVT in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur rapporten uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en te summier zijn onderbouwd, waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals de analyse van de koop- en huurreferenties, referenties van de gehanteerde grondprijs, onderbouwing rekenkundige parameters en de uitwerking van de huursituatie in het tweede rapport.

In haar overwegingen heeft het tuchtcollege meegenomen dat specifiek voor GZV-objecten andere vereisten gelden (artikel 16 Subreglement Grootzakelijk Vastgoed) dan voor 'gewoon’ bedrijfsvastgoed. Deze taxaties hebben op basis van hun omvang en complexiteit namelijk een grotere impact op het maatschappelijk en economisch verkeer. Juist die omvang en complexiteit vereisen een verdergaande vakbekwaamheid van de taxateur die uit het taxatierapport dient te blijken, hetgeen hier niet het geval is.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is. Gezien de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in het rapport krijgt de taxateur een berisping opgelegd.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht