Hoger beroep in driedeskundigentaxatie afgewezen

Dossiernummer: 23516HB

Datum uitspraak: dinsdag 09 januari 2024

Uitspraak in eerste aanleg: Onjuist uitgangspunt anti-speculatiebeding en onjuiste taxatiemethodiek in driedeskundigentaxatie

In eerste aanleg heeft het tuchtcollege de klacht deels gegrond verklaard en deels ongegrond.

Klager is het met de ongegrond verklaarde onderdelen niet eens en stelt hoger beroep in.

De taxateurs stellen dat zij zich hebben neergelegd bij de uitspraak en dat klager in hoger beroep geen nieuwe argumenten heeft aangedragen.

Het tuchtcollege gaat in op diverse klachtonderdelen, maar concludeert dat de taxateurs geen evident onjuiste uitgangspunten hebben gehanteerd. Tevens kan de stelling dat de taxateurs niet van plan zouden zijn geweest de gebreken niet mee te nemen in de afwaardering, niet worden gevolgd. Daarom is er geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan het tuchtcollege in eerste aanleg heeft gedaan.

Het hoger beroep wordt afgewezen.


Terug naar overzicht