Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd

Dossiernummer: 20170710/20170612

Datum uitspraak: donderdag 26 oktober 2017

Op 26 oktober 2017 heeft het Tuchtcollege NRVT een tweetal uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken. Het ging hierbij om taxateurs die een taxatierapport hadden opgesteld, waarbij zij niet zelf de inspectie van de woning hadden verricht. De klachten zijn ingediend door de Taxateurs Unie respectievelijk NRVT.

Bij de klacht van de Taxateurs Unie gaat het om twee woningen, waarbij de taxateur de inspectie niet zelf heeft uitgevoerd, daarnaast is in één rapport niet opgenomen dat de taxateur betrokken is geweest bij een eerdere waardebepaling van de woning. De taxateur erkent dat het opstellen van de taxatierapporten tijdens zijn vakantie is gebeurd en hij op aandringen van een collega akkoord is gegaan met diens voorstel de taxatierapporten op te stellen zonder dat hij zelf de inspectie had verricht. Het Tuchtcollege maakt uit de reactie van de taxateur op dat deze willens en wetens meegewerkt heeft aan deze gang van zaken. Het Tuchtcollege oordeelt dat hiermee sprake is van verwijtbaar gedrag. Met de verantwoordelijkheid van de taxateur mag niet vrijblijvend worden omgegaan. De druk van een collega is geen verontschuldiging, integendeel lijkt het tuchtcollege aan te willen geven.

Bij de klacht van NRVT had de taxateur een woning niet zelf geïnspecteerd en had hij gebruik gemaakt van foto’s die door een collega waren gemaakt. De taxatie van deze collega was door de geldverstrekker niet geaccepteerd. Om de kosten voor de opdrachtgever te drukken, heeft de taxateur diens aantekeningen omgezet in een eigen taxatierapport. Toen NWWI bij de taxateur daarover om opheldering vroeg, heeft de taxateur in diverse e-mails gelogen over de feitelijke gang van zaken. Ook ter zitting blijft de taxateur ontwijkend antwoorden en geeft er geen blijk van de relevantie van de regels in te zien. Het Tuchtcollege rekent dat de taxateur zwaar aan.

De klachten zijn gegrond en beide beklaagde taxateurs wordt een berisping opgelegd.


Terug naar overzicht