Klacht over te lage waarde na verbouwing

Dossiernummer: 22455

Datum uitspraak: donderdag 22 december 2022

Volgens klager is door de taxateur de waarde onvoldoende onderbouwd in het taxatierapport. Klager voert aan dat door de taxateur meerdere referentieobjecten zijn opgevoerd die niet passend zijn, dat klager met een simpele rekensom tot een veel hogere waarde komt en dat er meerdere onjuistheden in het rapport staan.

De taxateur staat nog steeds achter het rapport en de daarin opgenomen waarde. De taxateur heeft de referentiepanden geselecteerd op basis van locatie en uitstraling. De woning van klager is hoger gewaardeerd op grond van het afwerkingsniveau. Over de berekening van klager voert de taxateur aan dat de groei aan woonoppervlakte weliswaar zorgt voor een waardestijging, maar dat dit gegeven niet een-op-een op basis van een vierkante-meterprijs kan worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor de verbouwing die heeft geleid tot meer comfort en luxe. De door klager opgesomde onjuistheden in het rapport worden door de taxateur weerlegd, met uitzondering van het punt over de meterkast.

Het tuchtcollege overweegt dat, zoals ook in eerdere uitspraken, de keuze van de referentiepanden, het duiden van de verschillen tussen de objecten en het inschatten van het effect op de marktwaarde ervan, behoort tot het wezen van het taxeren. De register taxateur heeft hier een behoorlijke mate van vrijheid.

Ook kan het tuchtcollege de taxateur volgen in haar redenering dat de groei aan woonoppervlakte en de verbouwing/renovatie weliswaar leiden tot een waardestijging, maar dat dit niet een-op-een op basis van de vierkante-meterprijs kan worden doorberekend in de waarde.

Het tuchtcollege overweegt ten aanzien van de aangevoerde onjuistheden dat niet elke fout of slordigheid een tuchtrechtelijk verwijt oplevert. De door klager aangevoerde onjuistheden zijn van onvoldoende ernst en gewicht om daaruit te concluderen dat de taxateur tekortgeschoten is in de dienstverlening.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht ongegrond is.


Terug naar overzicht