Kwalitatieve analyse van referentiegegevens hoort in taxatierapport

Dossiernummer: N22492HB

Datum uitspraak: donderdag 02 november 2023

Uitspraak in eerste aanleg: Schorsingen tot zes maanden voor gebrekkige rapporten na Doorlopend Toezicht

In eerste aanleg is de klacht van NRVT tegen een Register-Taxateur (Kamer BV) gegrond verklaard omdat in twee taxaties essentiële informatie ontbrak. Daarbij werd een voorwaardelijke schorsing opgelegd.

De taxateur is hiertegen in hoger beroep gegaan. Hij vindt onder meer dat de uitspraak niet goed gemotiveerd is. Zo is niet toegelicht waarom het tuchtcollege een zwaardere maatregel nodig achtte dan volgens de handhavingsmatrix opgelegd diende te worden. Er is te weinig rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval. Ook vindt de taxateur dat sprake is van rechtsongelijkheid, omdat bij desktoptaxaties geen tuchtrechtelijke vervolging plaatsvindt. Deze taxateurs krijgen de gelegenheid hun werkwijze aan te passen, terwijl hij deze mogelijkheid niet gekregen heeft. De taxateur vindt dat NRVT zelf nalatig is geweest in de voorlichting. Ook wijst hij erop dat de referenties wel in zijn taxatiedossier te vinden waren.

Het tuchtcollege overweegt in hoger beroep dat de Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed eist dat referentiegegevens van huur- en kooptransacties met een kwalitatieve analyse in het taxatierapport horen te staan. Dat deze wel in het dossier beschikbaar waren, is daarvoor niet van belang. Het gaat erom dat een derde het rapport moet kunnen volgen.  

Van rechtsongelijkheid is geen sprake, omdat de tekortkomingen niet zien op nieuwe regelgeving.

Het tuchtcollege vindt in hoger beroep wel dat de eerste uitspraak te summier is geweest in de motivering over de maatregel. Als afgeweken wordt van de matrix, zo overwoog het tuchtcollege ook al op 1 september 2023, dan moet dat worden toegelicht. Het tuchtcollege komt daarom in hoger beroep nog steeds tot een gegronde klacht, maar met de mildere maatregel van een berisping.  


Terug naar overzicht