Lichtere maatregel na erkenning tekortkomingen, toezegging aanpassing werkwijze en lange duur tussen audit en klacht

Dossiernummer: N23558

Datum uitspraak: dinsdag 09 januari 2024

NRVT heeft na meerdere audits geconcludeerd dat de taxateur zowel als controlerend taxateur als opsteller, taxatierapporten heeft vastgesteld die niet voldeden aan de vereisten. Zo ontbrak essentiële informatie, zoals de onderbouwing van de rendementen (het eerste rapport), een juiste toepassing van het concept marktwaarde en een onderbouwing van de aangedragen referentieobjecten (het tweede rapport). Zo heeft de taxateur een plausibiliteitsverklaring afgegeven voor een rapport waarin de waarde is vastgesteld vrij van huur en gebruik terwijl het object ten tijde van de taxatie was verhuurd. Hierdoor zijn de berekeningen en opbouw van de geschatte waarde niet inzichtelijk en de overwegingen van de taxateur voor een derde niet te volgen. Daarmee voldoen de taxatierapporten niet aan het Reglement Gedrags- en Beroepsregels en de Praktijkhandreiking.

Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht. Met betrekking tot de maatregel overweegt het tuchtcollege dat het niet alleen gaat om slordigheden.

In dit geval is er sprake van onvolledigheden en fouten die deels aan te merken zijn als slordigheden van geringe betekenis en deels van meer dan geringe betekenis. Gelet op onder meer de erkenning van de tekortkomingen door verweerder, zijn toezegging om zijn werkwijze aan te passen en het lange tijdsverloop tussen de audit (aangevangen in juli 2022) en de mededeling dat een klacht zal worden ingediend (31 mei 2023), komt het tuchtcollege tot oplegging van een waarschuwing.


Terug naar overzicht