Locatie en communicatie

Dossiernummer: 20171128

Datum uitspraak: donderdag 15 maart 2018

In deze klacht was klager met zijn ex-echtgenote verwikkeld in een boedelscheiding. Er waren al meerdere taxaties uitgevoerd, met oplopende marktwaardes. Het ging hier om een fraaie woning, gelegen aan het water in een gewilde wijk in een overspannen rakende markt.

Klager meent dat er een wenswaarde is genoteerd, op verzoek van de ex-echtgenote. Ook meent hij dat de referentieobjecten niet juist zijn, er onjuistheden in het rapport staan en de prijs per vierkante meter veel te hoog uitvalt. Tevens wordt de taxateur verweten dat hij niet op vragen wil ingaan. Tot slot meent klager dat de taxateur onterecht mailwisseling tussen hem en zijn ex-partner in het klachtdossier heeft gebracht.

De taxateur stelt dat hij een juiste taxatie heeft uitgevoerd en dat hij weigert een pion te zijn in de vechtscheiding van klager. Hij voelt zich niet geroepen meer uitleg te geven op het rapport.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxateur bij zijn verdediging gebruik mag maken van informatie die hij van zijn opdrachtgever heeft verkregen. Naar de mening van het tuchtcollege is klager is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de taxateur een wenswaarde heeft opgenomen of zich ongepast heeft laten beïnvloeden door zijn opdrachtgever. Daarnaast is de marktwaarde goed verklaarbaar door de externe omstandigheden en ligt deze in dezelfde lijn als die in de andere taxatierapporten in het dossier. Zoals het tuchtcollege eerder heeft opgemerkt, is taxeren veel meer dan een vierkante meterprijs vaststellen.

Over de slordigheidsfoutenoordeelt het tuchtcollege dat niet elke fout of slordigheid een tuchtrechtelijk verwijt oplevert.

Het tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond.

Los van de inhoud merkt het tuchtcollege op dat het niet gecharmeerd is van de opstelling van de taxateur in deze klacht die zelfs de kosten van de procedure bij de klager in rekening wilde brengen. Pas ter zitting was de taxateur bereid een toelichting te geven op zijn rapport. Als de taxateur eerder meer begrip had getoond voor de vervelende situatie waarin de klager verzeild was geraakt, was een klacht als deze misschien te voorkomen geweest.


Terug naar overzicht