Marktwaarde blijkt na verbouwing gedaald tot ongenoegen van klager

Dossiernummer: 23549

Datum uitspraak: woensdag 25 oktober 2023

Klagers hebben hun woning verbouwd en laten deze vervolgens opnieuw taxeren. Dat valt tegen, want in plaats van een stijging van € 40.000 blijkt de woning in een jaar € 40.000 minder waard te zijn geworden. Klager stelt dat dat niet kan kloppen. Ook heeft de taxateur een fout gemaakt door de net vernieuwde keuken als redelijk te kwalificeren, dat had goed moeten zijn. Klager begrijpt niet dat een taxateur zich kan laten leiden door een subjectieve beoordeling, een taxatie zou objectief moeten zijn.

De taxateur wijst op de prijsontwikkeling in het jaar tussen beide taxatierapporten. In die periode zijn de huizenprijzen gedaald, los van de verbouwing. Ook licht de taxateur toe dat de getaxeerde woning niet geheel was afgewerkt en er sprake was van gebruikssporen. Hij erkent dat er een fout is gemaakt bij het invoeren van gegevens in het taxatierapport, waardoor de staat van de verbouwde delen niet goed is opgenomen in het rapport. Dat heeft hij aangepast.

Het tuchtcollege overweegt dat de geschatte marktwaarde slechts marginaal kan worden getoetst. De taxateur heeft de woning opgenomen en een volledig taxatierapport opgesteld, waarin de waarde wordt onderbouwd met drie referenties. Het gaat om een gevalideerd rapport.

Het tuchtcollege overweegt dat een taxateur zich onvermijdelijk bij de taxatie mede laat leiden door een subjectieve beoordeling van wat hij bij de opname van het object heeft waargenomen. Bij de vergelijking met referentieobjecten gaat het onder meer om nuanceverschillen tussen de verschillende objecten. Het is aan de taxateur om deze nuances te benoemen en te duiden. Dat is iets anders dan bedoeld wordt met het beginsel van objectiviteit. Dat ziet, zoals uitgewerkt in onder andere artikel 11 van de Reglement Gedrags- en Beroepsregels, op onafhankelijkheid van de taxateur die zonder druk tot een waarde dient te komen.

Naar het oordeel van het tuchtcollege heeft de taxateur de marktwaarde voldoende onderbouwd en is de vergelijking met de referentieobjecten om tot de marktwaarde te komen verricht conform de NRVT-regels. Ook heeft de taxateur terecht geen rekening gehouden met nog niet afgeronde werkzaamheden.

De klacht wordt ongegrond verklaard.


Terug naar overzicht