Niet invullen van de vragenlijst ‘Eigen Verklaring 2022’

Dossiernummer: N23581 - N23584

Datum uitspraak: dinsdag 20 februari 2024

Op 20 februari 2024  heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een aantal klachten van NRVT.

Het betreft hier het, ondanks diverse herinneringen en een ingebrekestelling, niet invullen van de door NRVT aan taxateur toegezonden vragenlijst, de zogenaamde ‘Eigen Verklaring 2022’. Taxateur is hiermee tekortgeschoten in de nakoming van de Aansluitingsovereenkomst en heeft zich niet gehouden aan het Reglement Doorlopend Toezicht.

Zoals NRVT terecht aanvoert, is het van belang dat de bij NRVT ingeschreven taxateurs aan verzoeken van NRVT, zoals het invullen van vragenlijsten, voldoen. Door medewerking te verlenen wordt voldaan aan de doelstelling van NRVT als neergelegd in haar statuten, namelijk de handhaving en bevordering van de goede beroepsuitoefening van de bij NRVT geregistreerde taxateurs, de instandhouding en bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het taxatieproces en het vertrouwen daarin in het maatschappelijk verkeer.

Het tuchtcollege verklaarde alle klachten gegrond en legt aan de taxateurs een maatregel (waarschuwing of berisping) op en een voorwaardelijke boete in geval de Eigen Verklaring nog steeds niet is ingevuld. 

N23581

Het tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2022 niet op tijd is ingevuld. Taxateur heeft geen verweer gevoerd tegen de ingediende klacht. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd. Omdat de Eigen Verklaring nog steeds niet is ingevuld wordt tevens een (voorwaardelijke) boete opgelegd van € 1.000,-.

N23582

Het tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2022 niet op tijd is ingevuld. Taxateur heeft geen verweer gevoerd tegen de ingediende klacht. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd. Omdat de Eigen Verklaring nog steeds niet is ingevuld wordt tevens een (voorwaardelijke) boete opgelegd van € 1.000,-.

N23583

Het tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2022 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert als verweer aan dat hij in de veronderstelling was dat de uitvoer van de Eigen Verkaring al afgehandeld was. Taxateur heeft de Eigen Verklaring inmiddels ingevuld. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd. Omdat de taxateur op geen enkele wijze blijk heeft gegeven van inzicht in de aard en de ernst van de schending is hem een  boete van € 1000,00 opgelegd.

N23584

Het tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2022 niet op tijd is ingevuld. Taxateur heeft geen verweer gevoerd tegen de ingediende klacht. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd. Omdat de Eigen Verklaring nog steeds niet is ingevuld wordt tevens een (voorwaardelijke) boete opgelegd van € 1.000,-.


Terug naar overzicht