Ondermaatse taxatierapporten leiden tot berisping

Dossiernummer: N21030

Datum uitspraak: vrijdag 29 april 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een viertal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. Hier ontbreekt het een en ander aan.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur rapporten uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn, waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals de opdrachtbevestiging, de SWOT-analyse, de HABU-analyse, de referentie-objecten en de onderbouwing hiervan en de plausibiliteitsverklaring.

Ook heeft de taxateur buiten zijn Kamer getaxeerd en is niet duidelijk geworden dat de taxateur voor deze taxaties over voldoende vakkundigheid beschikt.  

De taxateur erkent fouten te hebben gemaakt en geeft blijk van inzicht in de aard, de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in de rapporten.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt, nu de rapporten ernstig onder de maat zijn, een berisping opgelegd.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht