Onvoldoende onderbouwing en GZV taxeren zonder aantekening GZV: voorwaardelijke schorsing

Dossiernummer: N23580

Datum uitspraak: woensdag 17 april 2024

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht in 2021 met aanbevelingen, heeft in 2023 een heraudit plaatsgevonden. Uit de heraudit blijkt volgens NRVT dat de taxateur de aanbevelingen onvoldoende heeft opgevolgd. NRVT dient daarop een klacht in, die ziet op gediend die ziet op meerdere bedrijfsmatige taxatierapporten, die deels vallen onder Grootzakelijk Vastgoed. Hierin voldoen de opdrachtvoorwaarden niet, de onderbouwing en toelichting schiet tekort en ontbreekt onder meer de onderbouwing van de disconteringsvoet en exit yield. Ook zijn enkele referenties van later datum dan de peildatum. De berekeningen en overwegingen van de taxateur zijn daardoor niet inzichtelijk. Ook heeft de taxateur getaxeerd buiten zijn kamer, zonder dat blijkt waarom hij daarvoor de vakbekwaamheid bezit. Daardoor voldoen de rapporten volgens NRVT niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie (art 12) en vakbekwaamheid (art 9).

De taxateur kan zich niet vinden in de klacht. Hij heeft diverse cursussen op het gebied van Grootzakelijk Vastgoed gevolgd en het hotel was al jaren niet meer als zodanig in gebruik. Hij vindt dat NRVT meer zou moeten doen om taxateur te begeleiden om de kwaliteit van taxatierapporten te verbeteren. Ook mist hij een modelrapport Bedrijfsmatig Vastgoed. Hij vindt het jammer dat hij bij NRVT niet om inhoudelijk advies kan vragen. Hij maakt bezwaar tegen de lange duur van de auditprocedure en vindt het opleggen van een voorwaardelijke schorsing een enorm risico voor zijn bedrijf.

Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht. De beoordeelde taxatierapporten zijn opgemaakt in strijd met art 9 (vakbekwaamheid) en zorgvuldigheid (art 12) van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Het gaat om ernstige tekortkomingen, die de taxateur tijdens de procedure bagatelliseert. Het tuchtcollege volgt NRVT en legt een voorwaardelijke schording van vier maanden op.


Terug naar overzicht