Onvoldoende verbetering bij heraudit

Dossiernummer: N22450

Datum uitspraak: woensdag 11 januari 2023

Bij een audit in 2019 constateert NRVT dat de taxatierapporten niet geheel voldoen aan de reglementen van NRVT. Daarom volgt in 2021 een heraudit. Daarbij worden twee rapporten beoordeeld, van een winkelpand en van een bouwkavel, beiden opgesteld ten behoeve van financiering. In het eerste rapport is de analyse van de referenties summier en ontbreekt informatie over de huursituatie. In het tweede rapport zijn helemaal geen referenties opgenomen.

NRVT laat aan de taxateur weten dat er een klacht zal worden ingediend. Daarop besluit de taxateur zich uit te laten schrijven uit de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. De taxateur licht toe dat hij te kampen heeft gehad met gezondheidsproblemen en vindt dat de klacht – nu hij uitgeschreven is – geen doel meer dient. Daarnaast was bij de beoordeelde taxaties sprake van bijzondere situaties.

Het tuchtcollege oordeelt dat er essentiële informatie ontbreekt in de taxatierapporten. Juist als er sprake is van een bijzondere situatie, is het aan de taxateur om dat in het taxatierapport toe te lichten. Daardoor is er geen inzichtelijk en transparant taxatierapport opgesteld.

Het tuchtcollege heeft er begrip voor dat de taxateur wegens gezondheidsproblemen niet eerder op de bevindingen heeft gereageerd. Het feit blijft echter dat er eerder een audit heeft plaatsgevonden bij de taxateur. De aanbevelingen die toen zijn gedaan, hebben niet geleid tot taxatierapporten die voldoen aan de NRVT-reglementen. Daarom is de klacht gegrond en krijgt de taxateur een waarschuwing opgelegd.


Terug naar overzicht