Ook in hoger beroep geen aanwijzingen voor betrokkenheid bij verkoopproces

Dossiernummer: 210512HB

Datum uitspraak: donderdag 07 juli 2022

Uitspraak in eerste aanleg: Onafhankelijkheid bij terugkoop en op de valreep geen referentiepanden

Klagers hebben een zogenoemde koopgarantwoning. Daarbij komt de naam van de taxateur zowel voor in het taxatierapport als in de (ver)koopakte. Klagers wijzen erop dat in de regels staat dat een taxateur ‘op geen enkele wijze’ betrokken mag zijn bij de koop of verkoop. Die stelling klopt echter niet.

Ook in hoger beroep volgt het tuchtcollege de klacht niet. De taxateur heeft inderdaad een taxatierapport opgesteld. Maar daarna zijn koper en verkoper – zonder bemoeienis van de taxateur – in overleg gegaan over de koopsom. Daarna kan er ingetekend worden en volgt een loting. Nadat de loting een koper heeft opgeleverd, stelt de taxateur een koopovereenkomst op.

Dat is volgens het tuchtcollege niet in strijd met de regels. In deze concrete casus is bij de prijsbepaling zelfs niet uitgegaan van het taxatierapport van de beklaagde taxateur, maar van een ander taxatierapport, omdat klager heeft gevraagd om een contra-taxatie. Taxatie en verkoop betreffen trajecten die geheel los stonden van elkaar, waarbij de taxateur niet in strijd met de onafhankelijkheid of andere fundamentele beginselen heeft gehandeld.

De uitspraak in eerste aanleg wordt daarom in hoger beroep bekrachtigd.


Terug naar overzicht