Rapport voldoet niet aan vereisten, maar onvoldoende vakbekwaamheid niet aangetoond

Dossiernummer: N22003

Datum uitspraak: donderdag 20 oktober 2022

NRVT heeft in februari 2021 een field audit uitgevoerd bij een taxateur waarbij twee taxatierapporten beoordeeld zijn. Eén rapport is in orde, maar op het andere taxatierapport, opgemaakt in december 2019, zijn de nodige opmerkingen.

Het rapport betreft een aantal LAV-percelen. Het taxatierapport voldoet niet aan de eisen van zorgvuldigheid, transparantie en vakbekwaamheid. Er ontbreekt informatie die, op grond van de regelgeving en de van toepassing zijnde praktijkhandreiking, aanwezig had behoren te zijn. Het betreft onder meer het benoemen van een bijzonder uitgangspunt en de analyse van de referenties. Uit het rapport wordt daardoor niet inzichtelijk hoe de taxateur tot zijn waardering is gekomen.

De taxateur erkent dat het rapport op een aantal punten niet voldoet omdat hij per abuis een oud modelrapport heeft gebruikt. Hij vindt dat spijtig en slordig, maar vindt het onterecht dat de conclusie wordt getrokken dat hij niet professioneel is, te meer nu het maar om één rapport gaat, terwijl bijvoorbeeld het andere in de audit betrokken rapport als goed is beoordeeld. Volgens de taxateur is er sprake van een eenmalige uitglijder, die niet had mogen voorkomen en die ook niet meer zal voorkomen.

Het tuchtcollege oordeelt dat de overwegingen van de taxateur voor een derde niet te volgen zijn, zodat het rapport niet voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie. De taxateur heeft dat ook erkend. Dat er sprake is van onvoldoende vakbekwaamheid is voor het tuchtcollege niet komen vast te staan. Dat is op grond van dit ene rapport – van inmiddels drie jaar geleden -  onvoldoende aangetoond.

De klacht is gegrond, maar er wordt geen maatregel opgelegd.


Terug naar overzicht