Schorsing na grove schending gedragsregels

Dossiernummer: 20180908HB

Datum uitspraak: donderdag 15 augustus 2019

Een taxateur taxeert een woning in opdracht van een bewindvoerder. Hij schat de waarde op € 60.000. De rechtbank geeft akkoord voor de verkoop. Vervolgens biedt dezelfde taxateur de woning als verkopend makelaar te koop aan, maar dan voor een vraagprijs van € 160.000. De slechte staat van de woning blijft ongewijzigd, de woningoppervlakte neemt in de verkoopbrochure toe. NWWI dient een klacht in. 

De taxateur voert aan dat er verkoopbevorderende maatregelen zijn genomen en asbest is verwijderd. Het verschil in maatvoering ligt volgens hem aan een externe partij.

Het Tuchtcollege in eerste aanleg vindt dat geen verklaring voor een stijging van € 60.000 naar € 160.000, onder meer gezien de afwijking van 171% tussen de model- en taxatiewaarde. Deze verschillen worden in het rapport niet onderbouwd.

Niet geloofwaardig

Het Tuchtcollege acht de verklaring voor het prijsverschil niet geloofwaardig. De taxateur wist dat de taxatie nodig was voor een rechtelijke toetsing van de verkoop en handelde vervolgens niet objectief en onafhankelijk. Dit is kwalijk, omdat dit het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep schaadt. De klacht is gegrond. Het Tuchtcollege legt een schorsing op voor een periode van twee weken.

Hoger beroep

NRVT vindt dat de gedragingen van de taxateur veel zwaarder bestraft moeten worden en stelt hoger beroep in. De taxateur heeft in flagrante strijd gehandeld met de gedragsregels, en heeft de eigenaresse ernstig benadeeld en de koper bevoordeeld. Daarnaast voert NRVT aan dat de taxateur en de latere koper elkaar goed kenden, terwijl de taxateur dat in eerste aanleg ontkende. NRVT vindt dat de taxateur voor altijd uit het Register van NRVT geschrapt zou moeten worden.

Bij de hoorzitting erkent de taxateur dat hij de nodige steken heeft laten vallen, maar vindt ontzetting uit het Register van NRVT voor het leven te ver gaan.

Het Tuchtcollege in hoger beroep vindt ook dat de waarde volstrekt niet onderbouwd is, de maatvoering de verantwoordelijkheid van de taxateur is, en dat schoonmaken en opruimen van de woning het grote verschil in waarde niet verklaren. Dat asbest zou zijn verwijderd, heeft de taxateur alleen van horen zeggen. Daarnaast is sprake van de schijn van belangenverstrengeling door zich bezig te houden met taxatie en verkoop voor een veel hogere prijs.

Grove schending gedragsregels

Het Tuchtcollege in hoger beroep oordeelt dat de taxateur de plank volledig heeft misgeslagen en de eigenaresse ernstig heeft benadeeld. Hij heeft de gedragsregels op grove wijze geschonden. Het Tuchtcollege in hoger beroep legt een schorsing op voor 6 maanden en veroordeelt de taxateur in de proceskosten.


Terug naar overzicht