Taxateur erkent dat zijn bedrijfsmatige taxaties niet meer voldoen

Dossiernummer: N23563

Datum uitspraak: dinsdag 20 februari 2024

NRVT heeft een (her)audit uitgevoerd na een audit enkele jaren eerder. Bij de eerdere audit heeft de taxateur de aanwijzing gekregen meer aandacht te besteden aan de referentieanalyse en een opleiding Vastgoed rekenen te volgen. Bij de laatste audit zijn twee bedrijfsmatige taxaties beoordeeld.

Het genoemde doel strookt niet met de opdracht, er wordt geen keuze gemaakt in de methode, er wordt verwezen naar oude regelgeving, de huursituatie blijft onduidelijk en huurreferenties ontbreken. De vierkantmeterprijs van meerdere referenties is niet juist berekend. Daardoor is de getaxeerde waarde niet inzichtelijk, waardoor de rapporten niet voldoen aan de vereiste zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels). NRVT vindt de tekortkomingen structureel, en verzoek een berisping en een boete op te leggen.

De taxateur meldt dat hij zich naar aanleiding van de heraudit heeft laten uitschrijven uit de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. Hij heeft een opleiding gevolgd en daaruit geconcludeerd dat het beter is als hij geen BV-rapporten meer uitbrengt. Hij vindt dat jammer, maar heeft zich daarbij neergelegd. Hij wil graag nog (gevalideerde) woningtaxaties blijven doen. Aanvragen voor BV-taxaties stuurt hij nu door naar een collega.

Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht, de beide rapporten zijn op onvoldoende zorgvuldige en transparante wijze opgemaakt en de klacht is gegrond.

De klacht moet dan ook gegrond worden verklaard. Er is sprake van structurele tekortkomingen bij bedrijfsmatige taxaties. Omdat de taxateur inzicht heeft getoond in de tekortkomingen, zich op voorhand heeft laten uitschrijven uit de betreffende Kamer en oprecht is in zijn voornemen om herhaling te voorkomen, volstaat het tuchtcollege met oplegging van een waarschuwing.


Terug naar overzicht