Taxateur erkent dat zijn taxatie niet voldoet

Dossiernummer: N23587

Datum uitspraak: maandag 13 mei 2024

NRVT heeft een audit uitgevoerd, waarbij een taxatie op het gebied van woonruimte is beoordeeld.

Uit de audit blijkt dat in het rapport de kwalitatieve analyse van de referentieobjecten en de onderbouwing van de waarde met bijzondere uitgangspunten ontbreken. Ook wordt het bijzondere uitgangspunt niet toegepast. Daarnaast wordt de marktwaarde met de bijzondere uitgangspunten in het taxatierapport onvoldoende omschreven en is de omschrijving van de bestemming onvolledig.  Daardoor is de getaxeerde waarde niet inzichtelijk, waardoor de rapporten niet voldoen aan de vereiste zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels). NRVT vindt de tekortkomingen ernstig en zou derhalve een berisping willen verzoeken maar gezien het lange tijdsverloop tot berichtgeving van NRVT omtrent het verloop is dit verzoek gematigd tot een waarschuwing.

De taxateur erkent dat het rapport niet de juiste onderbouwing heeft en strikt genomen niet voldoet aan de eisen van NRVT.  De taxateur betreurt het dat NRVT heeft gekozen voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege en niet getracht heeft de kwestie op een andere manier op te lossen door middels een inhoudelijke reactie de kwaliteit van de taxateurs te verbeteren. De taxateur belooft verbetering in de toekomst.

Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht, het rapport is op onvoldoende zorgvuldige en transparante wijze opgemaakt en de klacht is gegrond.

De klacht is gegrond. Er is sprake van structurele tekortkomingen bij de betreffende taxatie. Omdat de taxateur inzicht heeft getoond in de tekortkomingen, verbeteringsbereidheid heeft getoond en pas in een laat stadium is geïnformeerd, volstaat het tuchtcollege met oplegging van een waarschuwing.


Terug naar overzicht