Taxateur in privé niet schuldig aan fraude

Dossiernummer: 20180829

Datum uitspraak: donderdag 06 december 2018

Taxateurs dienen zich ook in privé-situaties professioneel te gedragen. Voor het eerst sprak het Tuchtcollege zich uit over professioneel gedrag in privé-situaties. 

Een aannemer stelt een offerte op voor de verbouwing van het woonhuis van een taxateur. Hij dient vervolgens een klacht in, omdat de taxateur zich schuldig zou hebben gemaakt aan fraude. De klager beweert dat de taxateur de offerte heeft vervalst.

De taxateur verweert dat de offerte alleen arbeidskosten omvatte. De materiaalkosten heeft hij ingeschat en bij de totale kosten geschreven. Deze berekening gebruikte hij voor de verbouwingsspecificatie.

Fraudeonderzoek door bank gestaakt

Het Tuchtcollege oordeelt dat fraude een ernstige beschuldiging is. De taxateur kan aantonen dat het fraudeonderzoek door de bank is gestaakt en hij recentelijk een nieuwe financiering heeft ontvangen. Bovendien blijkt de fraudeklacht door de klager zélf bij de bank te zijn ingediend. Er is daarmee geen sprake van fraude en schending van het beginsel van professioneel gedrag.

De klacht is ongegrond.


Terug naar overzicht