Taxateur trekt alles uit de kast om te weerleggen dat er reden is hem een maatregel op te leggen

Dossiernummer: N23574

Datum uitspraak: maandag 27 mei 2024

NRVT heeft een audit uitgevoerd, waarbij een drietal taxaties op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed en landelijk en agrarisch vastgoed zijn beoordeeld. In alle rapporten is sprake van tekortkomingen.

Uit hetgeen in de audit is gesteld blijkt dat in één taxatierapport de onderbouwing van een correctiepost ontbreekt. Tevens verdient de kwalitatieve analyse van de referenties meer diepgang en volledigheid en voldoen de opdrachtvoorwaarden niet aan de minimale vereisten. In twee rapporten ontbreekt de kwalitatieve analyse van de (te gedateerde) referenties en in één wordt de marktwaarde onder een bijzonder uitgangspunt bepaald, zonder de marktwaarde te benoemen, wordt er uitgegaan van een verkeerd uitgevoerde taxatiemethodiek en zijn de input en output parameters niet toegelicht. Daardoor is de getaxeerde waarde niet inzichtelijk, waardoor de rapporten niet voldoen aan de vereiste zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels) en vakbekwaamheid (artikel 9). NRVT vindt de tekortkomingen ernstig en zou derhalve een berisping willen verzoeken maar gezien het lange tijdsverloop tot berichtgeving van NRVT omtrent het verloop is dit verzoek gematigd tot een waarschuwing.

De taxateur heeft op diverse onderdelen verweer gevoerd, de procedures bij NRVT zijn ook niet zorgvuldig, er is sprake van rechtsongelijkheid omdat anders wordt omgegaan met desktoptaxaties en de tekortkomingen zijn niet zodanig ernstig dat derden hierdoor zijn geschaad.

Het tuchtcollege stelt voorop dat het hier niet handelt om het functioneren van NRVT maar het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van de taxateur. Overigens zijn door NRVT geen fatale termijnen overtreden. Ook wijst het tuchtcollege erop dat, zoals ook al in een eerdere uitspraak terug te vinden, het bij desktoptaxaties gaat om relatief nieuwe regelgeving en in deze zaak niet. Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht, het rapport is op onvoldoende zorgvuldige en transparante wijze opgemaakt en de taxateur heeft niet vakbekwaam gehandeld.

De klacht wordt gegrond verklaard. Er is sprake van structurele tekortkomingen bij de betreffende taxaties, welke een berisping rechtvaardigen. Omdat de taxateur pas in een laat stadium is geïnformeerd volstaat het tuchtcollege met oplegging van een waarschuwing.


Terug naar overzicht