Taxaties bedrijfsmatig vastgoed te lastig

Dossiernummer: N24593

Datum uitspraak: maandag 13 mei 2024

NRVT heeft een audit uitgevoerd, waarbij een vijftal taxaties op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed zijn beoordeeld.

Uit hetgeen in de audit is gesteld blijkt dat de kwalitatieve analyse van de referenties in alle taxatierapporten onvoldoende is. Tevens is in één rapport het oppervlak van de belangrijkste waarde component (de woonboerderij) niet benoemd en is de invloed van de beperking in de bestemming en de onderhoudstoestand niet onderbouwd. Daardoor is de getaxeerde waarde niet inzichtelijk, waardoor de rapporten niet voldoen aan de vereiste zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels). NRVT vindt de tekortkomingen ernstig en zou derhalve een berisping willen verzoeken maar gezien het lange tijdsverloop tot berichtgeving van NRVT omtrent het verloop is dit verzoek gematigd tot een waarschuwing.

De taxateur heeft laten weten geen verweer te voeren in reactie op het klaagschrift. De taxateur heeft zich met ingang van 1 januari 2024 uit laten schrijven uit de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed.

Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht, het rapport is op onvoldoende zorgvuldige en transparante wijze opgemaakt en de klacht is gegrond.

De klacht moet dan ook gegrond worden verklaard. Er is sprake van structurele tekortkomingen bij de betreffende taxatie, welke een berisping rechtvaardigen. Omdat de taxateur pas in een laat stadium is geïnformeerd en deze zich inmiddels heeft uitgeschreven uit de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, volstaat het tuchtcollege met oplegging van een waarschuwing.


Terug naar overzicht