Taxeren moet zorgvuldig

Dossiernummer: 20170907

Datum uitspraak: donderdag 08 februari 2018

In deze uitspraak van het Tuchtcollege NRVT geeft de taxateur toe dat hij een fout heeft gemaakt: hij heeft in zijn rapport 140 m² gezet, maar dat had 114 m² moeten zijn. En toen er door de opdrachtgever om opheldering werd gevraagd, stuurde zijn zakenpartner – die wel makelaar is maar geen taxateur – in reactie een onjuiste uitleg.

De taxateur geeft aan dat hij aan de hand van de tekeningen van de woning wel een juiste berekening heeft gemaakt. Hij stuurt de plattegronden met zijn aantekeningen mee. Daarop staat dat hij 42 + 42 + 30 gemeten heeft, totaal 114. Maar vervolgens per abuis in het rapport 140 heeft opgenomen.

Ter zitting laat de taxateur blijken dat hij wel beschikt over de nodige vakbekwaamheid om tot een juiste berekening te komen. Het tuchtcollege wijst er nog even fijntjes op dat dat tot de basiskennis van de taxateur behoort.

De taxateur stelt verder dat hij wel met de berekende 114 m² heeft gerekend en tot een juiste marktwaarde is gekomen. Hij koopt en verkoopt wekelijks huizen in de gemeente waar het om gaat en staat achter de marktwaarde, ook al betreurt hij de gemaakte fouten.

Het tuchtcollege kan niet vaststellen dat de taxateur tot een onjuiste marktwaarde is gekomen. Bij een woningtaxatie is immers niet gebruikelijk een berekening te voegen. Of de taxateur aan het rekenen is gegaan met 114 of 140 vierkante meters, is daarom niet vast te stellen. Ook uit de beschrijving van de gebruikte referentiepanden is dat niet af te leiden.

Het tuchtcollege overweegt dat de taxateur zorgvuldiger te werk had moeten gaan, maar ook dat slordigheid nog geen tuchtrechtelijk verwijt betekent. De klacht wordt ongegrond verklaard. Overigens is de taxateur inmiddels – op eigen verzoek – uitgeschreven uit het register van NRVT.


Terug naar overzicht