Te lage waarde bij echtscheiding door beïnvloeding door de opdrachtgever?

Dossiernummer: 220225

Datum uitspraak: woensdag 06 juli 2022

Klaagster is rechthebbende op een deel van de overwaarde van een woning. Klaagster en haar ex-partner hebben een langdurig conflict over de verdeling van de boedel. De taxateur heeft een taxatierapport opgesteld voor deze woning.

Klaagster is van mening dat het rapport van de taxateur onjuist is. Klaagster is van mening dat de taxateur de waarde veel te laag heeft vastgesteld, nu de aankoopprijs al hoger was en er sindsdien meerdere verbouwingen zijn geweest. De taxateur zou hierbij door de ex-echtgenoot van klaagster zijn beïnvloed en bovendien is er een tweede taxatie met een veel hogere waarde. 

Het tuchtcollege acht de klacht ongegrond.

Het tuchtcollege stelt voorop dat zij de door de taxateur aan de woning toegekende waarde slechts marginaal kan toetsen.

Nu klaagster niet voldoende heeft onderbouwd, noch het standpunt van taxateur dienaangaande heeft weerlegd waarom de getaxeerde waarde onjuist zou zijn, is het tuchtcollege van oordeel dat niet is gebleken dat de taxateur in deze kwestie niet tot de getaxeerde waarde had kunnen komen. Het tuchtcollege neemt hierin mee het voortschrijdend inzicht van de taxateur naar aanleiding van de derde uitgevoerde taxatie.

Dat de taxateur zich zou hebben laten beïnvloeden door de opdrachtgever, daarvan is het tuchtcollege niet gebleken noch is dit door de feiten en omstandigheden komen vast te staan. Dat de opdrachtgever op zich belang had bij een vast te stellen lage waarde, is daarvoor eveneens onvoldoende, nu bij een uit te voeren taxatie, waarbij meerdere belanghebbenden in het spel zijn, vrijwel altijd één van de partijen belang heeft bij een vast stellen hoge waarde en de andere bij een lage waardering.

Volgens klaagster is voorts het doel in de opdrachtbevestiging onjuist omschreven. In dit verband overweegt het tuchtcollege dat de opdracht is verstrekt door de ex-partner van klaagster. Deze ex-partner is akkoord gegaan met de opdrachtvoorwaarden, waarin het doel is opgenomen waarmee dit voor de taxateur is gegeven.


Terug naar overzicht