Tekortkomingen in taxatierapport; extra eisen in geval van GZV?

Dossiernummer: N211229

Datum uitspraak: vrijdag 01 april 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een drietal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld waar het een en ander aan ontbreekt.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur rapporten uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn, waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals passende referenties alsmede de onderbouwing hiervan, uitleg van de gehanteerde taxatiemethodieken en een uitgebreid marktverhaal. Daarnaast zijn de huuropbrengsten / contracten niet meegenomen in de waardering en heeft de taxateur grootzakelijk vastgoed getaxeerd, maar is niet duidelijk geworden dat de taxateur voor deze taxaties over voldoende vakkundigheid beschikt.  

De taxateur erkent fouten te hebben gemaakt en geeft blijk van inzicht in de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in de rapporten.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt, gezien de aard, ernst en omvang van de fouten en onvolkomenheden, een berisping opgelegd.

In haar overwegingen heeft het tuchtcollege meegenomen dat specifiek voor GZV-objecten andere vereisten gelden (artikel 16 Subreglement Grootzakelijk Vastgoed) dan voor ‘gewoon’ bedrijfsvastgoed, omdat deze taxaties op basis van hun omvang en complexiteit een grotere impact op het maatschappelijk en economisch verkeer hebben. Juist die omvang en complexiteit vereisen een verdergaande vakbekwaamheid van de taxateur die uit het taxatierapport dient te blijken, hetgeen hier niet het geval is.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht