Tekortkomingen in taxatierapporten

Dossiernummer: N211234

Datum uitspraak: maandag 28 maart 2022

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een tweetal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. Hieraan ontbreekt het een en ander.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur verkorte rapporten uitgebracht, waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn, waardoor essentiële gegevens ontbreken waaronder de taxatieopdracht, de plausibiliteitsverklaring, de SWOT-analyse en de huur- en koopreferenties en de onderbouwing hiervan.

De taxateur erkent fouten te hebben gemaakt en geeft blijk van inzicht in de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in de rapporten. Hij bevestigt niet meer buiten zijn Kamer te taxeren.

De klacht van NRVT is gegrond maar de taxateur krijgt geen maatregel opgelegd.


Terug naar overzicht