Tekortkomingen in taxatierapporten leiden tot waarschuwing

Dossiernummer: N211230

Datum uitspraak: dinsdag 05 april 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een drietal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. Hier ontbreekt het een en ander aan.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur rapporten uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn, waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals de opdrachtbrief, het doel van de opdracht, de fiscale verklaring en de plausibiliteitsverklaring. Ook zijn de methodieken van de analyse van de huur- en koopreferenties niet navolgbaar en transparant uitgewerkt.

De taxateur erkent fouten te hebben gemaakt en geeft blijk van inzicht in de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in de rapporten. Ook heeft de taxateur maatregelen genomen om in de toekomst vergelijkbare fouten te voorkomen door daadwerkelijk actie te ondernemen en ervaren taxateurs als begeleiding in te schakelen.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.

Het tuchtcollege heeft in haar beslissing meegewogen dat het door klaagster in gang zetten van een klachtprocedure zeer lang heeft geduurd en klaagster niet heeft gereageerd op het emailbericht van verweerder met daarin serieuze verbetervoorstellen.


Terug naar overzicht