Teleurgestelde gemeente

Dossiernummer: 20171009

Datum uitspraak: donderdag 08 februari 2018

In deze uitspraak van het Tuchtcollege NRVT is de vraag of de klager wel als belanghebbende kan worden beschouwd.

Het gaat om een gemeente die een pand binnen haar grenzen wilde aankopen. De gemeente schakelde een taxateur in die het kantoorpand waardeerde op € 275.000. De vraagprijs bedroeg maar liefst € 1.1 miljoen! De gemeente besloot vanwege het grote verschil geen bieding uit te brengen. Daarna werd het pand verkocht voor € 1.175.000. De aangeklaagde taxateur had het pand voor de – latere – kopers getaxeerd op € 1.150.000.

De gemeente meent dat het taxatierapport met laatstgenoemde waardering niet kan kloppen, en dient een klacht in. De gemeente klaagt dus over de taxateur van de kopers en niet over de door hen zelf ingeschakelde taxateur.

Het tuchtcollege overweegt dat alleen een belanghebbende een klacht kan indienen. Dat kan zijn iemand die belang heeft als verkoper, als huurder of bijvoorbeeld als (ex-)partner als de opdracht wordt gegeven vanwege een boedelscheiding.

Het tuchtcollege overweegt dat de gemeente hier niet in haar belang is getroffen door het handelen of nalaten van degene over wie geklaagd wordt. De gemeente was geen eigenaar, geen opdrachtgever, heeft geen rechten of plichten met betrekking tot het onderhavige vastgoedobject en is niet anderszins in haar rechtstreekse belang getroffen door het door de aangeklaagde taxateur opgestelde taxatierapport.

De gemeente deed beroep op het algemeen belang. Daarover stelt het tuchtcollege dat het opkomen voor het algemeen belang ten aanzien van het taxeren van vastgoed is voorbehouden aan NRVT. NRVT wordt altijd geacht belanghebbende te zijn.

De klacht van de gemeente wordt daarom niet in behandeling genomen.

Het begrip belanghebbende wordt door het Tuchtcollege NRVT dan ook niet uitgebreid tot iedereen die teleurgesteld is, dat een pand niet verkregen kon worden omdat het te duur was.


Terug naar overzicht