Tuchtcollege legt geen opleiding op, maar verwacht dat taxateur deze in het kader van PE gaat volgen

Dossiernummer: N23565

Datum uitspraak: donderdag 11 januari 2024

NRVT heeft een taxateur in 2021 na een audit diverse aanwijzingen gegeven, waarna een herbeoordeling is geweest. Uit de herbeoordeling blijken er opnieuw meerdere taxatierapporten onvoldoende. In de taxatierapporten ontbreekt essentiële informatie, zoals de onderbouwing markthuur (rapport 1), onderbouwing rendementen (rapport 1 en 2) en de kwalitatieve analyse BAR-rendement (rapport 3). Ook wijkt in rapport 1 het doel van de taxatie af van de opdrachtvoorwaarden, verdient de kwalitatieve analyse koopreferenties meer diepgang en is de backtesting onvolledig. In rapport 2 wordt een onjuist waardebegrip gehanteerd. Daardoor voldoen de rapporten niet aan de eisen ten aanzien van zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 Reglement Gedrags- en Beroepsregels). NRVT verzoekt onder meer om de taxateur een opleiding op te leggen.

De taxateur erkent de tekortkomingen en stelt dat de opmerkingen bij zijn kantoor ter harte zijn genomen.

Het tuchtcollege volgt NRVT in de klacht, de rapporten voldoen niet aan artikel 12 uit het Reglement Gedrags- en Beroepsregels.

Het tuchtcollege overweegt ten aanzien van de maatregel dat het gaat om ernstige overtredingen, waardoor niet te volgen is op welke wijze de taxateur tot de door hem vastgestelde waarde is gekomen. Het tuchtcollege heeft er nota van genomen dat de taxateur inmiddels de nodige aanpassingen in zijn werkwijze heeft doorgevoerd, maar dat doet aan de ernst van de gedragingen niet af. Er wordt een berisping opgelegd.

Het tuchtcollege ziet geen aanleiding om een opleiding op te leggen omdat de taxateur deze cursus ook kan volgen in het kader van de Permanente Educatie. Het tuchtcollege gaat ervan uit dat de taxateur hiertoe bereid is en deze opleiding zal gaan volgen.


Terug naar overzicht