Vakbekwaamheid en competentie vereist: ‘zes-ogen’ principe onvoldoende bij taxeren buiten de Kamer

Dossiernummer: N211231

Datum uitspraak: vrijdag 01 april 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een tweetal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. Hier ontbreekt het een en ander aan.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur rapporten uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals de marktwaarde zonder het bijzondere uitgangspunt, de analyse van de huurreferenties, de analyse van de koopreferenties en de onderbouwing van het rekenmodel.

Ook heeft de taxateur grootzakelijk vastgoed getaxeerd en is niet duidelijk geworden dat de taxateur voor deze taxaties over voldoende vakkundigheid beschikt. Het enkele feit dat de taxateur in geval van GZV-opdrachten gebruik maakt van een ‘zes-ogen’ principe, waarbij ook een GZV-geregistreerd taxateur meekijkt, doet daar niets aan af. De competentie van de taxateur zelf dient voldoende te zijn om een GZV-opdracht aan te nemen.

De taxateur erkent fouten te hebben gemaakt en geeft blijk van inzicht in de aard, de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in de rapporten.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht