Vakbekwaamheid t.o.v. GZV-objecten blijkt niet uit taxatierapport

Dossiernummer: N22416

Datum uitspraak: woensdag 14 september 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen en de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed – Grootzakelijk Vastgoed, verricht een taxatie waarvan een taxatierapport is opgesteld. In het kader van doorlopend toezicht heeft een audit plaatsgevonden. Hierin wordt geconcludeerd dat het een en ander ontbreekt aan het taxatierapport.

In vervolg op de audit stelt NRVT in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en te summier is onderbouwd, waardoor essentiële gegevens ontbreken. In het rapport worden onvoldoende referenties genoemd (op grond van de Praktijkhandreiking dienen minimaal drie koop- en drie huurreferenties te worden opgevoerd). Daarnaast wordt niet toegelicht hoe deze referenties zich verhouden tot het getaxeerde object.  

In haar overwegingen heeft het tuchtcollege meegenomen dat specifiek voor GZV-objecten andere vereisten gelden (artikel 16 Subreglement Grootzakelijk Vastgoed) dan voor 'gewoon’ bedrijfsvastgoed. Deze taxaties hebben op basis van hun omvang en complexiteit namelijk een grotere impact op het maatschappelijk en economisch verkeer. Juist die omvang en complexiteit vereisen een verdergaande vakbekwaamheid van de taxateur die uit het taxatierapport dient te blijken, hetgeen hier niet het geval is.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is. Gezien de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in het rapport krijgt de taxateur een berisping opgelegd.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht