Verkort rapport snippergroen: berisping met boete

Dossiernummer: N23524

Datum uitspraak: vrijdag 29 september 2023

NRVT heeft na een field audit een klacht ingediend omdat twee taxatierapporten niet voldoen aan de regelgeving van NRVT. In de rapporten ontbreekt een en ander, en in één rapport ontbreekt zelfs elke onderbouwing van de waarde, waaronder de referentietransacties. Dit rapport moet gezien worden als een waardeverklaring of verkort rapport, wat vanaf de oprichting van NRVT niet is toegestaan.

De beide rapporten zijn niet op transparante en zorgvuldige wijze ingericht. NRVT stelt dat de taxateur er rekening mee had moeten houden dat de rapporten in het maatschappelijk en economisch verkeer terecht zouden komen en er ten onrechte vertrouwen aan de rapporten zou worden ontleend. NRVT verzoekt om oplegging van een berisping en een boete van € 1.000.

De taxateur vindt het jammer dat het tien maanden heeft geduurd voordat de audit een vervolg kreeg met de klacht. NRVT onderschat volgens de taxateur welke impact een klachtenprocedure heeft. Hij erkent wel dat de rapporten niet aan de regelgeving voldoen en belooft zijn werkwijze aan te passen.

Het eerste rapport was bedoeld als een advies dat intern zou blijven, maar hij ziet in dat hij onduidelijkheid heeft veroorzaakt door in het rapport over ‘taxatie’ te spreken. Overigens vindt de taxateur het rapport juist heel uitgebreid nu het gaat om de waardering van een stukje restgroen.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht gegrond is, en door de taxateur ook niet wordt bestreden dat de twee taxatierapporten onvoldoende zorgvuldig en transparant zijn opgemaakt. Dat het voor snippergroen een best uitgebreid rapport is, volgt het tuchtcollege niet. Essentiële gegevens ontbreken waardoor het rapport als een verkort rapport moet worden aangemerkt. Het uitbrengen van een dergelijk rapport is niet toegestaan.

Het uitbrengen van een verkort rapport is een ernstige overtreding en ook het achterwege laten van een plausibiliteitsverklaring (bij niet-gevalideerde rapporten) is al geruime tijd in strijd met de regelgeving van NRVT. Dit mag als bekend worden verondersteld. Het opleggen van de maatregel van berisping en het opleggen van een boete acht het tuchtcollege dan ook passend. Het lange tijdsverloop, de directe erkenning van de taxateur dat de rapporten niet voldeden en zijn belofte om zijn werkwijze aan te passen, is reden om de boete te matigen tot € 500.


Terug naar overzicht