Verkorte rapporten leiden tot voorwaardelijke schorsing en boete

Dossiernummer: N22425

Datum uitspraak: vrijdag 06 januari 2023

NRVT heeft begin 2020 een audit uitgevoerd bij een taxateur. De taxateur krijgt na de audit een aantal aanbevelingen om zijn rapporten te verbeteren. Een aantal maanden later beoordeelt NRVT opnieuw een tweetal taxatierapporten van de taxateur. Hierbij worden opnieuw tekortkomingen geconstateerd. Er ontbreken plausibiliteitsverklaringen, meetstaten, gegevens omtrent bestemming, informatie over de VvE, referenties zijn onvoldoende toegelicht en er ontbreekt een akte van levering. NRVT besluit een klacht in te dienen bij het tuchtcollege. De rapporten voldoen niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie en daarnaast twijfelt NRVT aan de deskundigheid van de taxateur. 

De taxateur reageert dat het geen bewuste actie was om de regels niet te volgen, hij had alle informatie wel, maar omdat de klant een verkort rapport wilde, heeft hij de gegevens niet als bijlagen bij de rapporten gevoegd. Dat de rapporten economische en maatschappelijke gevolgen hebben gehad, bestrijdt hij. De rapporten zijn binnen de familie gebleven.

Het tuchtcollege oordeelt dat beide rapporten niet voldoen aan de regels. Ook oordeelt het tuchtcollege dat de taxateur er blijk van heeft gegeven niet in te zien dat taxatierapporten, ook al zijn ze daar in eerste instantie niet voor bedoeld, in het maatschappelijk en economisch verkeer terecht kunnen komen en dat daar vertrouwen aan pleegt te worden ontleend. Daarbij wijst het tuchtcollege erop dat één van beide rapporten het verkrijgen van financiering als doel had.

Nog steeds lijkt de taxateur niet in te zien dat verkorte rapporten in de regels van NRVT, al sinds de oprichting in 2016, niet toegestaan zijn. Er bestaat de mogelijkheid van Specifiek Overeengekomen Werkzaamheden, maar dat moet dan wel expliciet vastgelegd worden.

Het tuchtcollege acht de klacht gegrond en legt een voorwaardelijke schorsing van twee maanden met een proeftijd van twee jaar op. Daarbovenop moet de hardleerse taxateur een boete van € 1.000 betalen.


Terug naar overzicht