Voorwaardelijke schorsing na structurele overtredingen in ondermaatse GZV-rapporten

Dossiernummer: N211209

Datum uitspraak: vrijdag 29 april 2022

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een viertal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. Hier ontbreekt het een en ander aan.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur rapporten uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken. Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn, waardoor essentiële gegevens ontbreken, zoals de koop- en huurreferenties, het energielabel, gegevens uit de huurcontracten, verplichtingen c.q. bedingen op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht en de opgenomen oppervlakte. Ook heeft de taxateur grootzakelijk vastgoed getaxeerd en is niet duidelijk geworden dat de taxateur voor deze taxaties over voldoende vakkundigheid beschikt.  

De taxateur onderschat de ernst en de omvang van de fouten en onvolkomenheden in de rapporten. De rapporten zijn onder de maat en nog zeer recent terwijl de gedraging structureel lijkt te zijn.

Het tuchtcollege oordeelt dat de klacht van NRVT gegrond is en de taxateur krijgt een voorwaardelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

In haar overwegingen heeft het tuchtcollege meegenomen dat specifiek voor GZV-objecten andere vereisten gelden (artikel 16 Subreglement Grootzakelijk Vastgoed) dan voor ‘gewoon’ bedrijfsvastgoed omdat deze taxaties op basis van hun omvang en complexiteit een grotere impact op het maatschappelijk en economisch verkeer hebben. Juist die omvang en complexiteit vereisen een verdergaande vakbekwaamheid van de taxateur die uit het taxatierapport dient te blijken, hetgeen hier niet het geval is.

Tot slot verwijst het tuchtcollege in dit kader kortheidshalve naar zijn beslissing inzake N211236.


Terug naar overzicht