Waardering voor fiscale doeleinden: verkort rapport onvoldoende zorgvuldig en transparant

Dossiernummer: N22448

Datum uitspraak: woensdag 11 januari 2023

Bij een audit eind 2021 constateert NRVT dat een taxateur twee verkorte taxatierapporten met aanhef ‘resumé waardeoordeel’ heeft opgesteld. NRVT vindt dat er sprake is van een professionele taxatiedienst, zodat een volledig taxatierapport had moeten worden uitgebracht. Verkorte rapporten zijn volgens de regelgeving al jaren niet meer toegestaan. In deze verkorte rapporten ontbreekt veel relevante informatie, zoals koop- en huurreferenties, bestemming en gebruiksmogelijkheden, titelonderzoek en zakelijke rechten. Ook is een verkeerd waardebegrip gehanteerd. Ten aanzien van het gebruikte rekenmodel ontbreekt er informatie en een onderbouwing. Tevens ontbreekt de vereiste plausibiliteitsverklaring.

NRVT dient een klacht in bij het tuchtcollege.

De taxateur zegt dat hij geen verkorte rapporten heeft gebruikt voor financieringsdoeleinden, maar alleen bij fiscale waarderingen. Volgens de taxateur gaat het bij fiscale waarderingen alleen maar om de waarde, daarom ziet hij niet in waarom daar maatschappelijk nadeel uit kan voortvloeien. Hij vindt het te ver gezocht, en ook buiten alle proporties, om hem voorwaardelijk te schorsen alleen omdat hij geen uitgebreid rapport heeft opgesteld.

Het tuchtcollege is van oordeel dat de taxatierapporten niet op voldoende zorgvuldige en transparante wijze tot stand zijn gekomen. Relevante informatie is niet of onvoldoende in de rapporten of bijlagen opgenomen. Dat de Belastingdienst dat niet nodig zou vinden, doet er niet aan af dat een belastingplichtige zich kan baseren op het rapport. Zodoende moet het rapport aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie voldoen, zodat aan de hand van het rapport beoordeeld kan worden of de waarde op juiste wijze is bepaald.

Omdat in het auditrapport ook een aantal pluspunten staan voor de taxateur, en deze onderkend heeft dat er geen verkorte waardeverklaringen meer kunnen worden opgesteld, volstaat het tuchtcollege met een berisping.


Terug naar overzicht