Waarschuwing na onvoldoende zorgvuldigheid en transparantie

Dossiernummer: N22433

Datum uitspraak: woensdag 11 januari 2023

NRVT heeft in juni 2020 een aantal rapporten opgevraagd bij een taxateur in het kader van doorlopend toezicht. Bijna een jaar later wordt een audit uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat er bij een aantal rapporten en een intern advies niet volgens de regels is gehandeld. Er is sprake van verkorte rapporten waarin essentiële informatie ontbreekt. Daardoor zijn de rapporten niet inzichtelijk en onvoldoende zorgvuldig en transparant. NRVT dient een klacht in bij het tuchtcollege.

De taxateur heeft zich inmiddels laten uitschrijven uit de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. De taxateur stelt in zijn verweer dat het gaat om rapporten uit de periode 2018, 2019 en 2020. Er zijn in deze periode geen andere verkorte rapporten gemaakt. De taxateur heeft lering getrokken uit de audit en brengt dergelijke rapporten ook niet meer uit. Bij de hoorzitting zegt de taxateur dat de hele procedure wel lang geduurd heeft.

Het tuchtcollege is het met NRVT eens dat de rapporten niet aan de eisen voldoen. Bij het interne rapport ontbreekt informatie over de status van het stuk. Daarmee is sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag en is de klacht gegrond.

Vervolgens gaat het tuchtcollege in op de termijn van het kwaliteitsonderzoek, dat liep vanaf 29 juni 2020, met daarin langere perioden waarin er – schijnbaar – niets gebeurde. Daardoor zijn de beoordeelde rapporten inmiddels tot 4 jaar geleden opgesteld. Omdat uit het auditrapport blijkt dat de taxateur op een aantal gebieden juist goed scoort en omdat de taxateur in mei 2021 al erkend heeft dat de rapporten niet voldeden, vindt het tuchtcollege in dit geval een waarschuwing een passende maatregel.


Terug naar overzicht