Waarschuwing: taxatierapport niet transparant

Dossiernummer: 20180702

Datum uitspraak: woensdag 05 december 2018

Een procedure over planschade loopt reeds een aantal jaar, tussen woningeigenaren en een gemeente. Sommige eigenaren dienen een klacht bij Tuchtcollege in, omdat de taxateur een afwijkende waarde heeft getaxeerd, onvoldoende referenties heeft opgenomen en ten onrechte een aantal woningen niet inpandig heeft opgenomen.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxatierapporten onvoldoende inzichtelijk maken hoe de taxateur tot de waardering is gekomen. De taxateur erkent dit. De taxateur had referenties aan de waardering ten grondslag moeten leggen. Alleen uitgaan van de referenties die vindbaar zijn via Funda en Calcasa is te summier. Ook het terug redeneren van rapporten uit 2016 naar de waarde in 2009 is niet inzichtelijk.

Alleen in uitzonderlijke situaties kan getaxeerd worden zonder inpandige bezichtiging. De taxateur is er te makkelijk vanuit gegaan dat er geen medewerking zou worden verleend aan een bezichtiging.

Het Tuchtcollege stelt dat er sprake is van schending van gedragsregel 19 van de AGB en artikel 13 van het Reglement Wonen.

De klacht is gedeeltelijk gegrond. Het Tuchtcollege legt een waarschuwing op.


Terug naar overzicht