Waarschuwing voor onvoldoende onderzoek

Dossiernummer: 20190226

Datum uitspraak: woensdag 02 oktober 2019

Twee taxateurs stellen in september 2016 een taxatierapport op van een nalatenschap. Eén van de erfgenamen dient een klacht in, omdat de taxateurs niet onafhankelijk zouden zijn. De taxateur heeft zakelijke banden met een zwager van klager. Daarom is de taxateur volgens klager niet onafhankelijk en heeft hij niet integer gehandeld. De taxateur geeft aan dat hij bij de notaris melding gemaakt heeft van de zakelijke relatie. Het Tuchtcollege volgt de taxateur hierin.

Een tweede klacht is dat de taxateurs in hun waardering geen rekening hebben gehouden met een optie van een eigenaar van een naastgelegen perceel, om de grond te kopen. Ook ontbreken referentieobjecten en onderbouwing van de waarde.

De taxateurs stellen dat de opdrachtgever hen niet verteld heeft over de koopoptie. Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateurs van de optieafspraken op de hoogte hadden kunnen zijn, als zij gedegen (kadastraal) onderzoek hadden verricht. Ook oordeelt het Tuchtcollege dat er referentieobjecten in het rapport hadden moeten staan. Als deze beperkt beschikbaar waren, hadden zij de zoekcirkel moeten vergroten en/of verder in de tijd terug moeten gaan.

Het verweer van de taxateurs dat de NRVT-regelgeving zich in september 2016 nog in een overgangsfase bevond, wordt niet gevolgd. De klacht is gegrond en beide taxateurs krijgen een waarschuwing opgelegd.


Terug naar overzicht