Weggehaalde dragende muur mag niet ontbreken in een taxatierapport

Dossiernummer: 23536

Datum uitspraak: donderdag 12 oktober 2023

Er wordt een klacht ingediend over een taxatierapport opgesteld van een woning. Daarin is geen rekening gehouden met een eerder opgestelde bouwkundige keuring. Hier is gebleken dat er constructieve gebreken zijn ontstaan na een verbouwing.

De taxateur zegt dat klager, de ex-partner van de opdrachtgever, tijdens het taxatieproces geprobeerd heeft hem te beïnvloeden. Daarom wilde hij niet dat klager aanwezig was bij de opname.

Pas nadat hij het taxatierapport had afgerond, kreeg hij beschikking over een bouwkundig rapport van een keuring. Ook ontving hij achteraf een offerte voor het plaatsen van een stalen balk om de gevolgen van een verwijderde draagmuur te ondervangen. Met het bedrag uit de offerte heeft hij zijn taxatiewaarde verlaagd. Ter zitting heeft verweerder erkend dat hij de directe kosten van herstel van de constructiefout, ontstaan door het weghalen van een tussenmuur, in het taxatierapport had moeten opnemen.

Het tuchtcollege overweegt dat een taxateur alleen informatie kan opnemen waarover hij redelijkerwijs kan beschikken. Dat kan informatie zijn van de opdrachtgever of anderen, of informatie die is verkregen door eigen recherche en door de inspectie. Omdat de taxateur niet beschikte over het bouwkundig rapport, kon hij daar geen rekening mee houden.

Tijdens de inspectie is de taxateur er wel op gewezen dat er bij een verbouwing een draagmuur is weggehaald. Dit had voor de taxateur aanleiding moeten zijn voor nader onderzoek.

De taxateur heeft erkend dat hij tijdens de inspectie heeft geconstateerd dat een - dragende - muur was weggehaald. Hij heeft daarbij vastgesteld dat er geen adequate maatregelen waren genomen om deze constructiewijziging op te vangen. Hij heeft dit gegeven niet gemeld in het rapport en daar ook geen rekening mee gehouden in de waardering.

Het tuchtcollege oordeelt dat van een register taxateur mag worden verwacht dat waarneembare of te verwachten problemen met de constructie van het getaxeerde object, klip en klaar worden vermeld in een taxatierapport met daarin opgenomen een raming van de herstelkosten. Door dit na te laten is het taxatierapport niet met voldoende zorgvuldigheid en transparantie tot stand gekomen en strijdig met artikel 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels.

De klacht is daarom gegrond, het taxatierapport is niet conform de vereiste zorgvuldigheid en transparantie opgesteld. Dat een dragende muur is weggehaald zonder het treffen van constructieve maatregelen, mag simpelweg niet ontbreken in een rapport. De taxateur krijgt een berisping opgelegd.


Terug naar overzicht