Wenswaarde bij onzorgvuldig en niet transparant taxatierapport

Dossiernummer: N23557

Datum uitspraak: woensdag 20 december 2023

NRVT oordeelt bij een audit dat meerdere rapporten niet aan de vereisten voldoen. De rapporten bevatten niet de in taxatierapporten verplichte essentiële informatie, zoals de huur- en koopreferenties voor de woningen, de onderbouwing van het rendement en van de metrages en de onderbouwing van de grondwaarde. Bovendien is in één rapport geen rekening gehouden met de juiste BTW-status, is in één rapport het concept marktwaarde niet juist toegepast en had in dit rapport de impact van het verschil tussen de markthuur en de huuropbrengst inzichtelijk gemaakt moeten worden. Dit zijn de kernelementen van een taxatie. Voorts blijkt uit hetgeen in het auditrapport is gesteld dat inzake een taxatierapport sprake is van een wenswaarde en de taxateur de opdracht niet heeft afgewezen c.q. teruggegeven. Verder is in het taxatiedossier niets vastgelegd over de bedreigingen en de noodzakelijkerwijs door taxateur genomen maatregelen. Dat is volgens NRVT in strijd met de eisen voor professioneel gedrag, zorgvuldigheid en transparantie en objectiviteit en onafhankelijkheid.

De taxateur licht toe dat de referenties wel zijn opgenomen in haar aantekeningen. De metrages zijn door taxateur overgenomen van de plattegrond. De verrekenbare BTW heeft de taxateur inderdaad gemist. Van een wenswaarde is in dit geval geen sprake geweest. Er was sprake van een aanvulling op de opdracht welke verkeerd in het rapport terecht is gekomen. De taxateur erkent dat zij hierin wat zorgvuldiger had kunnen zijn. Zij vindt het goed dat zij op punten wordt gewezen waar zij wat zorgvuldiger zou kunnen zijn. Echter, de gevolgde formele weg vindt zij wat zwaar, zeker nu het attenderen op haar tekortkomingen al voldoende aanleiding is geweest om de werkwijze aan te passen.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxateur taxatierapporten heeft opgesteld waarin essentiële informatie ontbreekt. Daardoor heeft de taxateur deze taxatierapporten niet naar behoren ingericht en onvoldoende gemotiveerd. Dat zijn ernstige tekortkomingen waardoor de klacht gegrond moet worden verklaard.

Dit alles in ogenschouw nemend acht het tuchtcollege het opleggen van een berisping een passende maatregel.


Terug naar overzicht