Zorgvuldigheid en transparantie; essentiële informatie ontbreekt

Dossiernummer: N23572

Datum uitspraak: maandag 12 februari 2024

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder woonruimte.

De taxatierapporten voldoen volgens NRVT niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie. Uit hetgeen in de audit is gesteld blijkt dat de taxateur in één taxatierapport ten onrechte heeft teruggeïndexeerd en heeft nagelaten te vermelden dat hij geen geschikte referenties heeft kunnen vinden van voor de waardepeildatum. Tevens ontbreekt in één taxatierapport de kwalitatieve analyse van de huur- en beleggingsreferenties en ontbreken in één rapport de huurreferenties alsmede een onderbouwing van de yield.

De taxateur erkent de genoemde fouten te hebben gemaakt. Hij heeft hiervan geleerd en heeft verbeteringen doorgevoerd in de praktijk. De taxateur stelt geen niet-gevalideerde rapporten meer op.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxateur taxatierapporten heeft opgesteld die niet naar behoren zijn ingericht en summier gemotiveerd zijn, waardoor diverse essentiële gegevens ontbreken. De door de taxateur geschatte waarde kan hierdoor niet worden onderbouwd. Daardoor zijn fundamentele beginselen geschonden zoals vastgelegd in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels (RGB), met name het beginsel van zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 RGB).

De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

Gelet op de aard en de ernst van de overtredingen acht het tuchtcollege in de onderhavige kwestie de maatregel van berisping gepast, ondanks dat de taxateur zijn fouten erkent en geen niet-gevalideerde rapporten meer opmaakt.


Terug naar overzicht