Zorgvuldigheid en transparantie; verkeerde inschatting leegwaarderatio en ontkenning onjuistheden

Dossiernummer: N23554

Datum uitspraak: maandag 12 februari 2024

Na een audit in het kader van haar doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op twee taxatierapporten met betrekking tot de taxatie van woonruimte.

De taxatierapporten voldoen volgens NRVT niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie. Essentiële informatie ontbreekt, de markthuur en het rendement zijn niet onderbouwd en de leegwaarderatio is te laag bevonden. Tevens concludeert NRVT dat de taxateur niet heeft voldaan aan het vereiste van vakbekwaamheid door op een te lage leegwaarderatio uit te komen en vervolgens niet in te zien dat in de waardering iets niet goed is gegaan.

De taxateur stelt dat de genoemde onjuistheden niet correct zijn, de bevindingen in de audit kunnen de conclusie van NRVT niet dragen. De taxateur weerlegt de onjuistheden. Bovendien zouden de verwijten de straf van berisping niet kunnen dragen.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxateur taxatierapporten heeft opgesteld die niet naar behoren zijn ingericht en summier gemotiveerd zijn, waardoor diverse essentiële gegevens ontbreken. De door de taxateur geschatte waarde kan hierdoor niet worden onderbouwd. Daardoor zijn fundamentele beginselen geschonden zoals vastgelegd in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels (RGB), met name het beginsel van zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 RGB).

Verder stelt het tuchtcollege vast dat de taxateur weliswaar staat ingeschreven in de Kamer Wonen, maar in zijn verweer onvoldoende duidelijk heeft kunnen maken dat hij voor het taxeren van woningen in verhuurde staat over voldoende ervaring en vakbekwaamheid beschikt. Als dit soort afwijkende en niet te verklaren waarden worden gehanteerd c.q. eruit komen, zouden alle alarmbellen bij een taxateur moeten gaan rinkelen.

De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

Gelet op de aard en de ernst van de overtredingen en de houding van de taxateur acht het tuchtcollege in de onderhavige kwestie de maatregel van berisping gepast.


Terug naar overzicht