Tuchtuitspraken

Filter uitspraken

Kamer Register-Taxateur
259
154
186
357
156

Kamer object
140
31
57
272
17

Uitspraak
376
64

Type klager
247
56
7
10
101
16
4
1

Geschonden norm
27
38
17
29
230
3
4

Opgelegde maatregel
18
1
102
1
102
23
2
18
7
9
1
1

Dictum
261
165
1
17
43
1

Datum

Aantal resultaten: 440

28 november 2017
In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels

Dossiernummer: 20170531a

20170531 Taxatie voldoet niet aan reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels De klacht heeft betrekking op een taxatie in opdracht van de ba ...

28 november 2017
Doel waardeverklaring

Dossiernummer: 20170727

Klager is eigenaar van een drietal (horeca)panden en is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Klager verwijt de taxateur dat er waardeverklaringe ...

26 oktober 2017
Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd

Dossiernummer: 20170710/20170612

Op 26 oktober 2017 heeft het Tuchtcollege NRVT een tweetal uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken. Het ging hierbij om taxateurs die een taxatierapp ...

26 oktober 2017
Verkoopadvies

Dossiernummer: 20170726

Klager is met zijn buurman in een langlopend conflict verwikkeld waarover al meerdere procedures zijn gevoerd. De beklaagde taxateur stelt in opdracht ...

24 oktober 2017
Taxatierapport onvoldoende inzichtelijk

Dossiernummer: 20170622

Klaagster heeft een hypothecaire lening verstrekt, als tweede geldverstrekker naast de bank, ten behoeve van de aankoop van een kasteel, waarin een ho ...

30 juni 2017
Taxatie door een interne taxateur en plausibiliteitsverklaring

Dossiernummer: 20170315a

Het Tuchtcollege NRVT heeft twee uitspraken gedaan over taxateurs in dienst bij de belastingdienst. Een ondernemer met praktijk aan huis, klaagde over ...

10 mei 2017
Taxateur komt tot andere marktwaarde

Dossiernummer: 20161212

Klagers hebben in september 2016 een opdracht verstrekt voor het waarderen van hun nieuwe woning. Zij kochten deze woning voor € 765.000. De taxateur ...

10 mei 2017
Tuchtrecht NRVT van toepassing op taxateur in schadecommissie

Dossiernummer: 20161116

Tuchtcollege NRVT: Register-Taxateur die zich in een adviescommissie baseert op zijn eigen rapport, voldoet niet aan de eisen van objectiviteit en ona ...

31 maart 2017
Taxatierapport incompleet en in strijd met regelgeving

Dossiernummer: 20161103

Klagers hebben een aantal garageboxen gekocht en vervolgens verkocht. Na de doorverkoop zijn klagers aansprakelijk gesteld door de bewindvoerder van d ...

15 maart 2017
Gevolgen bestemming voor waardering

Dossiernummer: 20161205

In dit dossier klaagde een zorginstelling over de taxatie van een bedrijfspand, waar zij hun praktijk wilde vestigen. De Register-Taxateur had de opdr ...

15 maart 2017
Tijdelijke schorsing taxateur verlengd

Dossiernummer: 20170201

In deze kwestie heeft het Tuchtcollege NRVT op 20 februari jl. een voorlopige maatregel opgelegd en de betreffende register-taxateur tijdelijk geschor ...

20 februari 2017
Geregistreerde taxateur tijdelijk geschorst

Dossiernummer: 20160201

Het NRVT heeft een eerste klacht ingediend bij het Tuchtcollege van Stichting Tuchtrechtspraak NRVT over het handelen van een Register-Taxateur. Het N ...

16 februari 2017
Belanghebbende bij taxatie in het kader van een echtscheiding

Dossiernummer: 20161017

Het Tuchtcollege heeft uitspraak gedaan na een klacht over een taxatie in het kader van een echtscheiding. Klager stelt dat de taxatie te hoog is uitg ...

20 september 2016
Te lage marktwaarde

Dossiernummer: 20160402

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 20 september 2016 uitspraak gedaan op een klacht van een opdrachtgever tegen de taxateur die het appartement van klager ...

26 augustus 2016
Taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract

Dossiernummer: 20160405

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 26 augustus 2016 een eerste uitspraak gewezen op een klacht. Het betrof de klacht van een verpachter, die medeopdrachtg ...