Tuchtuitspraken

Filter uitspraken

Kamer Register-Taxateur
271
155
189
370
157

Kamer object
150
32
60
283
17

Uitspraak
397
64

Type klager
250
56
7
10
119
16
4
1

Geschonden norm
27
44
17
30
248
3
4

Opgelegde maatregel
18
1
116
1
103
23
2
21
7
10
1
1

Dictum
279
168
1
17
43
1

Datum

Aantal resultaten: 461

9 oktober 2018
Opdracht niet geïnterpreteerd binnen doel

Dossiernummer: 20180617

Om het WOZ-besluit van de gemeente aan te vechten, heeft klaagster een taxatierapport nodig. Klaagster wist niet dat ze een taxatie met een bewuste pe ...

13 september 2018
Rechtbankadviseur handelde binnen grenzen bekwaamheid

Dossiernummer: 20180517

De woning van klager en zijn (ex)partner wordt door meerdere taxateurs gewaardeerd. Klager kan zich niet vinden in de geschatte waarde, en klaagt de t ...

9 augustus 2018
Taxateur ontvangt waarschuwing vanwege waardeverklaring

Dossiernummer: 20180302

Een taxateur levert in 2018 een waardeverklaring voor een woning op. Sinds 2016 worden er echter geen waardeverklaringen meer afgegeven, zoals vastges ...

9 augustus 2018
De stichting en taxatie met omissies

Dossiernummer: 20180406

Een stichting maakt bezwaar tegen de taxatie van een voormalig tuincentrum. Het terrein heeft een agrarische bestemming, terwijl de taxatie uit gaat v ...

9 augustus 2018
Terechte taxatie van een woonhuis met agrarische bestemming

Dossiernummer: 20180305

Een taxateur voert een taxatie met een agrarische bestemming uit: een paardenhouderij met dienstwoning. De klager meent dat de woning, in vergelijking ...

25 juli 2018
Woningtaxateur schat omzetverwachting horeca

Dossiernummer: 20180115

Een taxateur stelt een verkort taxatierapport op. Het doel is om de onderhandse verkoopwaarde van een hotel in een toeristisch gebied vast te stellen. ...

24 juli 2018
Onterechte taxatie in onverhuurde staat

Dossiernummer: 20180309

In het kader van een echtscheiding is een echtelijke woning en verhuurd appartement getaxeerd. De echtgenoot vraagt via een kennis om een taxatie van ...

10 juli 2018
Advies over de tussenmuur

Dossiernummer: 20180321

In een momentale binnenstad is in het verleden een muur blijven staan, ingesloten door een tweetal panden. De eigenaar van het ene pand en de VVE van ...

10 juli 2018
Controle bestemmingsplan bij taxatie woning

Dossiernummer: 20180228

Een taxateur stelt een taxatierapport op voor het verkrijgen van een hypothecaire financiering. De hypothecaire financiering wordt verstrekt, maar de ...

23 mei 2018
Hoger beroep: Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst

Dossiernummer: 20170628HB

Uitspraak in eerste aanleg: Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst In eerste aanleg oordeelde het tuchtcollege dat de intern ...

9 mei 2018
De gemeente en het tuincentrum en de taxateur

Dossiernummer: 20180118

Een gemeente wil een tuincentrum verplaatsen en vraagt een taxateur in 2014 om advies omtrent de schadeloosstelling. Vervolgens ontstaat er discussie ...

9 mei 2018
Bepaling planschade door Kamer Wonen taxateur

Dossiernummer: 20180111

Een recreatiepark diende een verzoek tot vergoeding van planschade in bij de gemeente. In opdracht van de gemeente bracht de taxateur drie adviezen ui ...

19 april 2018
Klantvriendelijkheid en vernieuwingen

Dossiernummer: 20180109

De taxateur heeft een woning getaxeerd. De eigenaresse vindt dat de woning erg laag is getaxeerd in vergelijking met woningen in de buurt. Ook heeft d ...

19 april 2018
Erfpacht en taxeren in het verleden

Dossiernummer: 20180110

Rond 2000 kocht klager een aantal percelen in de regio Noord-Holland. Daarna kreeg hij met de gemeente onenigheid over de hoogte van de erfpacht. Jare ...

15 maart 2018
Locatie en communicatie

Dossiernummer: 20171128

In deze klacht was klager met zijn ex-echtgenote verwikkeld in een boedelscheiding. Er waren al meerdere taxaties uitgevoerd, met oplopende marktwaard ...

20 februari 2018
Referentieobjecten

Dossiernummer: 20171107

Klager stelt dat het taxatierapport niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De gegevens van de drie referentieobjecten die verweerder in zijn ra ...

20 februari 2018
Is verkoopadvies een professionele taxatiedienst?

Dossiernummer: 20170726HB

Uitspraak in eerste aanleg: Verkoopadvies Het Tuchtcollege NRVT heeft een eerste uitspraak in hoger beroep gedaan. Het tweede tuchtcollege, met ...

8 februari 2018
Taxeren moet zorgvuldig

Dossiernummer: 20170907

In deze uitspraak van het Tuchtcollege NRVT geeft de taxateur toe dat hij een fout heeft gemaakt: hij heeft in zijn rapport 140 m² gezet, maar dat had ...

8 februari 2018
Teleurgestelde gemeente

Dossiernummer: 20171009

In deze uitspraak van het Tuchtcollege NRVT is de vraag of de klager wel als belanghebbende kan worden beschouwd. Het gaat om een gemeente die een ...

20 december 2017
Taxeren in commissie: bedreiging is onderkend en het eigen aandeel telt

Dossiernummer: 20170906

Klager is eigenaar van een aantal landbouwpercelen die worden onteigend vanwege de aanleg van een weg door Rijkswaterstaat. De rechtbank stelt een des ...

13 december 2017
Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst

Dossiernummer: 20170628

Het Tuchtcollege NRVT heeft voor de tweede keer een uitspraak gedaan over een taxateur in dienst van de Belastingdienst (uitspraak 30 juni 2017, 20170 ...

28 november 2017
In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels

Dossiernummer: 20170531a

20170531 Taxatie voldoet niet aan reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels De klacht heeft betrekking op een taxatie in opdracht van de ba ...

28 november 2017
Doel waardeverklaring

Dossiernummer: 20170727

Klager is eigenaar van een drietal (horeca)panden en is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Klager verwijt de taxateur dat er waardeverklaringe ...

26 oktober 2017
Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd

Dossiernummer: 20170710/20170612

Op 26 oktober 2017 heeft het Tuchtcollege NRVT een tweetal uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken. Het ging hierbij om taxateurs die een taxatierapp ...

26 oktober 2017
Verkoopadvies

Dossiernummer: 20170726

Klager is met zijn buurman in een langlopend conflict verwikkeld waarover al meerdere procedures zijn gevoerd. De beklaagde taxateur stelt in opdracht ...