Tuchtuitspraken

Filter uitspraken

Kamer Register-Taxateur
271
155
189
370
157

Kamer object
150
32
60
283
17

Uitspraak
397
64

Type klager
250
56
7
10
119
16
4
1

Geschonden norm
27
44
17
30
248
3
4

Opgelegde maatregel
18
1
116
1
103
23
2
21
7
10
1
1

Dictum
279
168
1
17
43
1

Datum

Aantal resultaten: 461

27 februari 2024
Twee taxaties van hetzelfde bedrijf voor twee ex-partners met dezelfde waardepeildatum, met € 1,2 miljoen verschil: klachten gegrond

Dossiernummer: 23551

Een vrouw dient een klacht in over een taxatierapport van een veebedrijf met twee bedrijfswoningen en diverse bedrijfsgebouwen dat zij samen met haar ...

27 februari 2024
Waardering ondergrond onvoldoende transparant in markttechnische update

Dossiernummer: 23568

Een stichting is eigendom van de grond, waarop een aantal woningen is uitgegeven door recht van opstal aan een andere stichting. Met de beëindiging va ...

20 februari 2024
Essentiële informatie ontbreekt in drietal taxatierapporten bedrijfsmatig vastgoed

Dossiernummer: N23577

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder bedrijfsmatig vastgo ...

20 februari 2024
Niet invullen van de vragenlijst ‘Eigen Verklaring 2022’

Dossiernummer: N23581 - N23584

Op 20 februari 2024  heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een aantal klachten van NRVT. Het betreft hier het, ondanks diverse herinnerin ...

20 februari 2024
Vaststellen staat van onderhoud is geen bouwkundige keuring; waarde diende te worden vastgesteld in onverhuurde staat

Dossiernummer: 23566

De klacht heeft betrekking op het door de taxateur opgestelde taxatierapport in het kader van een bij de rechtbank lopende echtscheidingsprocedure. Eé ...

20 februari 2024
Uitleg op te leggen maatregelen, nonchalante wijze van taxeren levert voorwaardelijke schorsing op

Dossiernummer: N23560

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten van woningen en bedrijfsmatige obj ...

20 februari 2024
Taxateur erkent dat zijn bedrijfsmatige taxaties niet meer voldoen

Dossiernummer: N23563

NRVT heeft een (her)audit uitgevoerd na een audit enkele jaren eerder. Bij de eerdere audit heeft de taxateur de aanwijzing gekregen meer aandacht te ...

19 februari 2024
Geen ‘fair trial', geen PTD maar een SOW en een te zware maatregel

Dossiernummer: 23532HB

Uitspraak in eerste aanleg: Onzorgvuldig handelen buiten werkgebied en expertise bij erfenis In eerste aanleg heeft het tuchtcollege de klacht gegr ...

13 februari 2024
Erfpachttaxaties doorstaan toets van het Tuchtcollege NRVT

Dossiernummer: 23535 / 23550

Recent heeft het Tuchtcollege NRVT enkele uitspraken gedaan in klachten ingediend naar aanleiding van taxaties in het kader van erfpachtherzieningen. ...

12 februari 2024
Permanente bewoning recreatiewoning niet toegestaan

Dossiernummer: N23559

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op één taxatierapport vallend onder woonruimte. Het taxa ...

12 februari 2024
Rapporten niet zorgvuldig en transparant, ook niet na vier eerdere uitspraken: ontzetting

Dossiernummer: N23562

NRVT treft bij een audit meerdere rapporten die niet aan de vereisten voldoen. De rapporten bevatten niet de in taxatierapporten verplichte essentiële ...

12 februari 2024
Ook een gevalideerd rapport kan niet volledig voldoen aan de regelgeving van NRVT, taxateur is eindverantwoordelijk

Dossiernummer: N23573

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op twee taxatierapporten vallend onder woonruimte resp. bed ...

12 februari 2024
GZV-taxatie zonder over vereiste vakbekwaamheid te beschikken

Dossiernummer: N23589

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op twee taxatierapporten vallend onder woonruimte resp. bed ...

12 februari 2024
Zorgvuldigheid en transparantie; verkeerde inschatting leegwaarderatio en ontkenning onjuistheden

Dossiernummer: N23554

Na een audit in het kader van haar doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op twee taxatierapporten met betrekking tot de taxatie ...

12 februari 2024
Zorgvuldigheid en transparantie; essentiële informatie ontbreekt

Dossiernummer: N23572

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder woonruimte. De ta ...

11 januari 2024
Tuchtcollege legt geen opleiding op, maar verwacht dat taxateur deze in het kader van PE gaat volgen

Dossiernummer: N23565

NRVT heeft een taxateur in 2021 na een audit diverse aanwijzingen gegeven, waarna een herbeoordeling is geweest. Uit de herbeoordeling blijken er opni ...

9 januari 2024
Hoger beroep in driedeskundigentaxatie afgewezen

Dossiernummer: 23516HB

Uitspraak in eerste aanleg: Onjuist uitgangspunt anti-speculatiebeding en onjuiste taxatiemethodiek in driedeskundigentaxatie In eerste aanleg heef ...

9 januari 2024
Hoekwoning gewaardeerd als 2-onder-1-kap leidt tot berisping

Dossiernummer: 23553

Klagers zijn het niet eens met de getaxeerde waarde van hun woning. De woning is aangemerkt als een 2-onder 1-kapwoning, terwijl het gaat om een hoekw ...

9 januari 2024
Toelichting Tuchtcollege op bepaling op te leggen maatregel na audit

Dossiernummer: N23555

NRVT stelt naar aanleiding van audits dat in diverse taxatierapporten essentiële informatie ontbreekt. Zo is de marktwaarde niet onderbouwd, is het co ...

9 januari 2024
Lichtere maatregel na erkenning tekortkomingen, toezegging aanpassing werkwijze en lange duur tussen audit en klacht

Dossiernummer: N23558

NRVT heeft na meerdere audits geconcludeerd dat de taxateur zowel als controlerend taxateur als opsteller, taxatierapporten heeft vastgesteld die niet ...

20 december 2023
Geveltaxatie in het kader van een echtscheiding: schorsing en berisping voor (controlerend) taxateur

Dossiernummer: 23543

De woning van klager is door taxateur 1 op 1 december 2022 getaxeerd (met als waardepeildatum 1 december 2022) in opdracht van de ex-echtgenote van kl ...

20 december 2023
Model EVS 2016 en normen EVS 2020

Dossiernummer: 23556

Klager huurde een kantoorruimte. Zij heeft de huur (buitengerechtelijk) beëindigd omdat zij, als huurder, heel veel overlast heeft ervaren vanwege de ...

20 december 2023
Wenswaarde bij onzorgvuldig en niet transparant taxatierapport

Dossiernummer: N23557

NRVT oordeelt bij een audit dat meerdere rapporten niet aan de vereisten voldoen. De rapporten bevatten niet de in taxatierapporten verplichte essenti ...

20 december 2023
Rapport niet zorgvuldig en transparant; buiten Kamer taxeren

Dossiernummer: N23561

NRVT oordeelt dat bij een audit meerdere rapporten niet aan de vereisten voldoen. In de rapporten ontbreekt essentiële informatie, zoals de plausibili ...

13 december 2023
Geen nieuwe feiten of omstandigheden; uitspraak bekrachtigd

Dossiernummer: 22490HB

Uitspraak in eerste aanleg: Taxatierapport is geen verkoopbrochure: klacht ongegrond In eerste aanleg is door het tuchtcollege geoordeeld dat de ta ...