Tuchtuitspraken

Filter uitspraken

Kamer Register-Taxateur
259
154
186
357
156

Kamer object
140
31
57
272
17

Uitspraak
376
64

Type klager
247
56
7
10
101
16
4
1

Geschonden norm
27
38
17
29
230
3
4

Opgelegde maatregel
18
1
102
1
102
23
2
18
7
9
1
1

Dictum
261
165
1
17
43
1

Datum

Aantal resultaten: 440

20 december 2023
Model EVS 2016 en normen EVS 2020

Dossiernummer: 23556

Klager huurde een kantoorruimte. Zij heeft de huur (buitengerechtelijk) beëindigd omdat zij, als huurder, heel veel overlast heeft ervaren vanwege de ...

20 december 2023
Wenswaarde bij onzorgvuldig en niet transparant taxatierapport

Dossiernummer: N23557

NRVT oordeelt bij een audit dat meerdere rapporten niet aan de vereisten voldoen. De rapporten bevatten niet de in taxatierapporten verplichte essenti ...

20 december 2023
Rapport niet zorgvuldig en transparant; buiten Kamer taxeren

Dossiernummer: N23561

NRVT oordeelt dat bij een audit meerdere rapporten niet aan de vereisten voldoen. In de rapporten ontbreekt essentiële informatie, zoals de plausibili ...

13 december 2023
Geen nieuwe feiten of omstandigheden; uitspraak bekrachtigd

Dossiernummer: 22490HB

Uitspraak in eerste aanleg: Taxatierapport is geen verkoopbrochure: klacht ongegrond In eerste aanleg is door het tuchtcollege geoordeeld dat de ta ...

13 december 2023
Ben je ook belanghebbende als je geen opdrachtgever bent?

Dossiernummer: 23547

Klager stelt dat door de taxateur een taxatierapport – door de taxateur “adviesrapport” genoemd – is uitgebracht van een perceel grond in eigendom van ...

22 november 2023
Klager ook in hoger beroep niet aangemerkt als belanghebbende

Dossiernummer: 22461HB

Uitspraak in eerste aanleg: Koper niet ontvankelijk bij rapport opgesteld voor de bank In eerste aanleg is klager niet-ontvankelijk verklaard in zi ...

22 november 2023
Ook in hoger beroep voldoende uitleg over onderhoudstoestand, klagen over trage taxatie kan alleen de opdrachtgever

Dossiernummer: 22481HB

Uitspraak in eerste aanleg: Klacht over taxatierapport in het kader van voorgenomen executieverkoop/veiling ongegrond Een executoriale verkoop drei ...

22 november 2023
Taxatierapport voormalig agrarisch bedrijf met caravanstalling

Dossiernummer: 23542

Vanwege een echtscheiding wordt een taxatierapport opgemaakt van een voormalig agrarisch bedrijf dat in gebruik is als bedrijfswoning met caravanstall ...

22 november 2023
Curator ontvankelijk? Onderbouwing niet zorgvuldig genoeg

Dossiernummer: 23548

De curator van een BV heeft een klacht ingediend. De taxateur heeft volgens hem een rapport uitgebracht dat onzorgvuldig en onvolledig is, fouten beva ...

22 november 2023
Objectiviteit en onafhankelijkheid; handelen met een wenswaarde

Dossiernummer: N23545

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht dient NRVT een klacht in die ziet op twee taxatierapporten vallend onder de Kamer Wonen. De taxat ...

17 november 2023
Eerste uitspraak inzake Bureauwaardering blijft in hoger beroep in stand

Dossiernummer: 23504HB

Uitspraak in eerste aanleg: Ook bij desktoptaxatie is navolgbare referentieanalyse nodig Klager is in hoger beroep gegaan na de uitspraak in eerste ...

7 november 2023
Hoger beroep NRVT: is er sprake van een foutieve overweging?

Dossiernummer: 220311HB

Uitspraak in eerste aanleg: Memo na schade door verlate opleverdatum: geen PTD, maar ook geen SOW In eerste aanleg is de klacht gedeeltelijk gegron ...

2 november 2023
NRVT dient na audits diverse klachten in; allen gegrond

Dossiernummer: N23537 / N23538 / N23540 / N23541 / N23546

N23537 NRVT treft bij een audit meerdere rapporten die niet aan de vereisten voldoen. In een rapport met een bijzonder uitgangspunt staat dat niet ...

2 november 2023
Kwalitatieve analyse van referentiegegevens hoort in taxatierapport

Dossiernummer: N22492HB

Uitspraak in eerste aanleg: Schorsingen tot zes maanden voor gebrekkige rapporten na Doorlopend Toezicht In eerste aanleg is de klacht van NRVT teg ...

25 oktober 2023
Meetstaat aangepast na vergeten verdieping, maar geen aanpassing in de referentievergelijking

Dossiernummer: 23531

Nadat de taxateur het taxatierapport heeft afgerond, blijkt dat hij een zolderverdieping is vergeten. Klagers wijzen hem hierop, maar de communicatie ...

25 oktober 2023
Marktwaarde blijkt na verbouwing gedaald tot ongenoegen van klager

Dossiernummer: 23549

Klagers hebben hun woning verbouwd en laten deze vervolgens opnieuw taxeren. Dat valt tegen, want in plaats van een stijging van € 40.000 blijkt de wo ...

23 oktober 2023
Wettelijke taxatie inzake planschade zonder referenties levert berisping op

Dossiernummer: 23520

De woning van klager is door een taxateur getaxeerd in opdracht van de gemeente in het kader van een planschadeadvies naar aanleiding van een wijzigin ...

20 oktober 2023
Taxatie van woning; geveltaxatie onder voorwaarden toegestaan

Dossiernummer: 23521

Klager heeft een klacht ingediend, hij vindt dat de taxateur geen rapport had mogen uitbrengen omdat er al twee gevalideerde rapporten lagen, het rapp ...

13 oktober 2023
Extra zorgvuldigheid en transparantie gewenst in taxatierapport rondom erfeniskwestie

Dossiernummer: 23533

Er is een taxatierapport opgesteld in het kader van een erfenis. Klager vindt dat de taxateur de staat van de woning onterecht als ‘redelijk’ heeft aa ...

13 oktober 2023
Ne bis in idem geldt ook in het tuchtrecht

Dossiernummer: 23567

Een aantal klagers hebben een langlopend conflict met de fiscus over de waardering van hun vastgoedportefeuille. Daarover is eerder een klacht tegen e ...

13 oktober 2023
Bezwaar tegen lagere geschillentaxatie door drie Register-Taxateurs ook in hoger beroep ongegrond

Dossiernummer: 22462HB

Uitspraak in eerste aanleg: Taxatie door drie taxateurs in het kader van terugkoopregeling In hoger beroep heeft klager in grote lijnen de gronden ...

13 oktober 2023
Gegronde klacht blijft in stand, maar boete vervalt

Dossiernummer: N22483HB

Uitspraak in eerste aanleg: Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek Doorlopend Toezicht: rapporten schieten tekort In eerste aanleg heeft het tuchtco ...

12 oktober 2023
Familieperikelen bij erfenis: dat woning deels alleen bereikbaar is via ander perceel, had in het rapport moeten staan

Dossiernummer: 23534

Een dag voor zijn overlijden verkoopt een man zijn woning aan zijn kleinzoon. Bij de verdeling van de erfenis worden vraagtekens gezet bij de verkoopp ...

12 oktober 2023
Weggehaalde dragende muur mag niet ontbreken in een taxatierapport

Dossiernummer: 23536

Er wordt een klacht ingediend over een taxatierapport opgesteld van een woning. Daarin is geen rekening gehouden met een eerder opgestelde bouwkundige ...

12 oktober 2023
Onzorgvuldig handelen buiten werkgebied en expertise bij erfenis

Dossiernummer: 23532

In het kader van een erfenis wordt een taxatierapport opgesteld van de woning van klager. Klager woonde met haar overleden echtgenoot in de woning. De ...