Tuchtuitspraken

Filter uitspraken

Kamer Register-Taxateur
259
154
186
357
156

Kamer object
140
31
57
272
17

Uitspraak
376
64

Type klager
247
56
7
10
101
16
4
1

Geschonden norm
27
38
17
29
230
3
4

Opgelegde maatregel
18
1
102
1
102
23
2
18
7
9
1
1

Dictum
261
165
1
17
43
1

Datum

Aantal resultaten: 440

10 oktober 2023
Geen nieuwe feiten of omstandigheden; beroep verworpen

Dossiernummer: 22412HB

Uitspraak in eerste aanleg: De bank, erfpacht en een teleurgestelde agrariër In eerste aanleg is door klager, een agrarisch ondernemer, een klacht ...

10 oktober 2023
Recht van erfpacht: gevalideerd taxatierapport met losse notitie, is notitie PTD?

Dossiernummer: 23522

Klagers hebben een klacht ingediend omdat de taxateur volgens hen een taxatierapport met aanvullende Notitie heeft uitgebracht welke niet voldoet aan ...

10 oktober 2023
Zorgvuldigheid en transparantie: essentiële informatie ontbreekt in taxatierapporten

Dossiernummer: N23539

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten, allen vallend onder de Kamer Wone ...

9 oktober 2023
Geen nieuwe feiten of omstandigheden; uitspraak bekrachtigd

Dossiernummer: 23514HB

Uitspraak in eerste aanleg: Klacht in kader van WOZ: geen taxatiewerkzaamheden verricht, klager wilde geen interne inspectie In eerste aanleg is do ...

29 september 2023
Tuchtcollege NRVT mild vanwege persoonlijke omstandigheden

Dossiernummer: N22496

NRVT dient, naar aanleiding van de uitkomsten van een field audit in het kader van doorlopend toezicht, een klacht in. De aanleiding van de audit lijk ...

29 september 2023
Verkort rapport snippergroen: berisping met boete

Dossiernummer: N23524

NRVT heeft na een field audit een klacht ingediend omdat twee taxatierapporten niet voldoen aan de regelgeving van NRVT. In de rapporten ontbreekt een ...

29 september 2023
Doorlopend toezicht leidt tot berisping vanwege ontbrekende gegevens

Dossiernummer: N23527

NRVT heeft na een field audit in het kader van doorlopend toezicht een klacht ingediend, omdat in drie niet-gevalideerde rapporten gegevens ontbraken. ...

22 september 2023
Berisping met boete na taxatie zonder aantekening GZV

Dossiernummer: N23525

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht, heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder Bedrijfsmatig Vastg ...

22 september 2023
Lange duur audit tot klacht wordt meegewogen bij maatregel

Dossiernummer: N23526

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten vallend onder Wonen, Bedrijfsmatig ...

1 september 2023
Onjuiste overweging inzake SWOT-analyse in hoger beroep gewijzigd

Dossiernummer: 22491HB

Uitspraak in eerste aanleg: Interne inspectie geweigerd: taxateur heeft juist gehandeld Het hoger beroep door NRVT beperkt zich tot de volgende ove ...

1 september 2023
Geen rechtsongelijkheid bij maatregel na doorlopend toezicht

Dossiernummer: N22487HB

Uitspraak in eerste aanleg: Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek Doorlopend Toezicht: alle klachten gegrond In eerste aanleg is de taxateur, na ee ...

1 september 2023
Zorgvuldigheid en transparantie; essentiële informatie ontbreekt

Dossiernummer: N23528

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht, heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op twee taxatierapporten vallend onder Bedrijfsmatig Vastg ...

1 september 2023
Essentiële informatie ontbreekt in marktwaardetaxaties

Dossiernummer: N23529

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op twee taxatierapporten vallend onder Bedrijfsmatig Vastgo ...

1 september 2023
Huurwaardetaxatierapport is ook een PTD en dient aan de NRVT-regelgeving te voldoen

Dossiernummer: 23515

Een taxateur is ingeschreven bij NRVT en presenteert zich expliciet als NRVT-taxateur. Met betrekking tot het object is er sprake van een lopende proc ...

26 juli 2023
Taxatierapporten onvoldoende navolgbaar en vakbekwaamheid GZV niet toegelicht

Dossiernummer: N23506

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht, heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op zes taxatierapporten. De zes rapporten vallen onder de ...

26 juli 2023
Waarschuwing na verkorte rapporten en ontbrekende onderbouwing vakbekwaamheid

Dossiernummer: N23507

Naar aanleiding van een melding over het uitbrengen van een verkort taxatierapport, heeft NRVT een audit uitgevoerd. De bevindingen hebben geleid tot ...

17 juli 2023
Ook bij desktoptaxatie is navolgbare referentieanalyse nodig

Dossiernummer: 23504

Vanwege aanpassing van zijn hypotheek laat klager in mei 2022 een desktoptaxatie uitvoeren van zijn woning. Klager verwacht een flinke overwaarde, maa ...

4 juli 2023
Beïnvloeding door ex-schoonvader niet gebleken

Dossiernummer: 23511

In het kader van een echtscheiding is door het Gerechtshof bepaalt dat de echtelijke woning door drie taxateurs gewaardeerd dient te worden. Deze drie ...

3 juli 2023
Deels verhuurde woning niet van invloed op de marktwaarde: nadere toelichting nodig

Dossiernummer: 23505

De klacht gaat over een woning waarvan het souterrain verhuurd is. In het taxatierapport is de marktwaarde in verhuurde staat gelijk aan de waarde vri ...

3 juli 2023
Geen onjuiste uitgangspunten bij geveltaxatie

Dossiernummer: 23512

Klager kan zich niet vinden in de uitkomst van de taxatie van zijn woning. Het taxatierapport is opgesteld in opdracht van de bank, afdeling bijzonder ...

3 juli 2023
Inschatting verbouwingskosten terecht gewijzigd

Dossiernummer: 23517

Klagers hebben een taxatierapport nodig vanwege een voorgenomen verbouwing. Tijdens de inspectie merkt de taxateur op dat de ingeschatte € 20.000 aan ...

26 juni 2023
Taxatierapport opgesteld door niet bevoegde medewerker tuchtwaardig: NRVT-logo onterecht gevoerd

Dossiernummer: 23510

Klager dient een klacht in naar aanleiding van een rapport dat is opgesteld in het kader van een planschadeadvies voor een gemeente. De basis voor de ...

26 juni 2023
Taxatierapport in het kader van financiële ontvlechting ernstig ondermaats

Dossiernummer: 23513

Klager heeft het getaxeerde object, de woning naast zijn eigen woning, laten bouwen voor zijn moeder. Omdat de grond al van klager was, maar de woning ...

26 juni 2023
Onjuist uitgangspunt anti-speculatiebeding en onjuiste taxatiemethodiek in driedeskundigentaxatie

Dossiernummer: 23516

Klager heeft het getaxeerde object, de woning naast zijn eigen woning, laten bouwen voor zijn moeder. Omdat de grond al van klager was, maar de woning ...

26 juni 2023
Vaststellen waarde recht van opstal

Dossiernummer: 23519

In opdracht van de gemeente D. is een taxatierapport ten behoeve van de waardering van een voormalige jongerensociëteit opgesteld. Dit in het kader va ...