Tuchtuitspraken

10 oktober 2023
Recht van erfpacht: gevalideerd taxatierapport met losse notitie, is notitie PTD?

Dossiernummer: 23522

Klagers hebben een klacht ingediend omdat de taxateur volgens hen een taxatierapport met aanvullende Notitie heeft uitgebracht welke niet voldoet aan ...

10 oktober 2023
Zorgvuldigheid en transparantie: essentiële informatie ontbreekt in taxatierapporten

Dossiernummer: N23539

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten, allen vallend onder de Kamer Wone ...

9 oktober 2023
Geen nieuwe feiten of omstandigheden; uitspraak bekrachtigt

Dossiernummer: 23514HB

Uitspraak in eerste aanleg: Klacht in kader van WOZ: geen taxatiewerkzaamheden verricht, klager wilde geen interne inspectie In eerste aanleg is do ...

29 september 2023
Tuchtcollege NRVT mild vanwege persoonlijke omstandigheden

Dossiernummer: N22496

NRVT dient, naar aanleiding van de uitkomsten van een field audit in het kader van doorlopend toezicht, een klacht in. De aanleiding van de audit lijk ...

29 september 2023
Verkort rapport snippergroen: berisping met boete

Dossiernummer: N23524

NRVT heeft na een field audit een klacht ingediend omdat twee taxatierapporten niet voldoen aan de regelgeving van NRVT. In de rapporten ontbreekt een ...

29 september 2023
Doorlopend toezicht leidt tot berisping vanwege ontbrekende gegevens

Dossiernummer: N23527

NRVT heeft na een field audit in het kader van doorlopend toezicht een klacht ingediend, omdat in drie niet-gevalideerde rapporten gegevens ontbraken. ...

22 september 2023
Berisping met boete na taxatie zonder aantekening GZV

Dossiernummer: N23525

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht, heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder Bedrijfsmatig Vastg ...

22 september 2023
Lange duur audit tot klacht wordt meegewogen bij maatregel

Dossiernummer: N23526

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op vijf taxatierapporten vallend onder Wonen, Bedrijfsmatig ...

1 september 2023
Onjuiste overweging inzake SWOT-analyse in hoger beroep gewijzigd

Dossiernummer: 22491HB

Uitspraak in eerste aanleg: Interne inspectie geweigerd: taxateur heeft juist gehandeld Het hoger beroep door NRVT beperkt zich tot de volgende ove ...

1 september 2023
Geen rechtsongelijkheid bij maatregel na doorlopend toezicht

Dossiernummer: N22487HB

Uitspraak in eerste aanleg: Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek Doorlopend Toezicht: alle klachten gegrond In eerste aanleg is de taxateur, na ee ...