Tuchtuitspraken

26 October 2022
In hoger beroep toch een maatregel vanwege niet opnemen bijzonder uitgangspunt

Dossiernummer: 210601HB

Uitspraak in eerste aanleg: Taxeren door interne taxateur Belastingdienst: bijzonder uitgangspunt van inspecteur moet in rapport In eerste aanleg h ...

20 October 2022
Klacht over taxatierapport uit 2018 niet-ontvankelijk

Dossiernummer: 22406

In 2018 heeft klager opdracht gegeven voor de taxatie van zijn melkveebedrijf. Jaren later wordt opnieuw een taxatie uitgevoerd. Klager denkt naar aan ...

20 October 2022
Rapport voldoet niet aan vereisten, maar onvoldoende vakbekwaamheid niet aangetoond

Dossiernummer: N22003

NRVT heeft in februari 2021 een field audit uitgevoerd bij een taxateur waarbij twee taxatierapporten beoordeeld zijn. Eén rapport is in orde, maar op ...

20 October 2022
Taxateur werkt zonder internet of computer en gelooft niet in regelgeving: 4 maanden schorsing

Dossiernummer: N22407

NRVT voert een audit uit bij een taxateur. Maar liefst zeven taxatierapporten voldoen niet aan de eisen. Het zijn zeer summiere rapporten, waar van al ...

10 October 2022
Taxatie van drogisterijen: contracthuur of herberekende huuropbrengsten

Dossiernummer: 220331

Een particuliere belegger heeft sinds enkele jaren een portefeuille opgebouwd van diverse drogisterijen en een aantal appartementen. In verband met he ...

15 September 2022
Te lage taxatiewaarde door ondeugdelijke referentiepanden

Dossiernummer: 220325

De taxateur heeft als deskundige in opdracht van de rechtbank, in het kader van de verdeling in een echtscheidingsprocedure, een taxatierapport opgest ...

14 September 2022
Tekortkomingen in taxatierapport

Dossiernummer: N22001

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een tweetal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het ...

14 September 2022
Buiten Kamer getaxeerd, maar geen onderdeel audit

Dossiernummer: N22002

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een tweetal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het kader van doorlop ...

14 September 2022
GZV vereist verdergaande vakbekwaamheid

Dossiernummer: N22408

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, verricht een drietal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. In het ...

14 September 2022
Vakbekwaamheid t.o.v. GZV-objecten blijkt niet uit taxatierapport

Dossiernummer: N22416

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen en de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed – Grootzakelijk Vastgoed, verricht een taxatie waarvan een ta ...