Tuchtuitspraken

28 maart 2022
Ernstige tekortkomingen in de taxatierapporten leiden tot voorwaardelijke schorsing

Dossiernummer: N211232

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamers Wonen, LAV, BV en WOZ, verricht een vijftal taxaties waarvan taxatierapporten zijn opgesteld. Hieraan ...

25 maart 2022
Kopiëren van een eerder rapport is geen onafhankelijke taxatie

Dossiernummer: 220103

Het NWWI heeft een klacht ingediend over een taxateur die een taxatierapport ter validatie heeft aangeboden. Dit taxatierapport is namelijk een bijna ...

25 maart 2022
Klacht omvat meer dan slordigheden: tekortkomingen in de onderbouwing van de waardering tuchtrechtelijk verwijtbaar

Dossiernummer: N211236

In een audit worden drie taxatierapporten beoordeeld. NRVT constateert dat er nogal wat ontbreekt in de rapporten. Zo ontbreekt een uitleg over hoe de ...

25 maart 2022
Foute tekst op website

Dossiernummer: N211210

Bij een audit stelt NRVT vast dat op de website van een taxateur vermeld staat dat de prijs van een taxatie afhangt van het getaxeerde bedrag. De taxa ...

24 februari 2022
Niet meewerken Doorlopend Toezicht: berisping en boete van € 2.500

Dossiernummer: N21031

NRVT heeft in het kader van haar doorlopend toezicht een taxatierapport opgevraagd bij een register taxateur nadat gebleken was dat het NWWI de valida ...

24 februari 2022
Voorwaardelijke schorsing na onvolledige rapporten en grootzakelijk taxeren

Dossiernummer: N21032

NRVT heeft geconstateerd dat een taxateur meerdere verkorte rapporten heeft uitgebracht. Omdat het om een PTD (professionele taxatiedienst) gaat, moet ...

24 februari 2022
Klacht na audit ongegrond

Dossiernummer: N21034

NRVT heeft in het kader van haar doorlopend toezicht een audit uitgevoerd. Daarbij zijn twee taxatierapporten beoordeeld die volgens NRVT niet voldoen ...

4 februari 2022
Plausibiliteitsverklaringen bij onvoldoende bevonden rapporten

Dossiernummer: N211117/N211118

Bij twee taxateurs heeft een audit plaatsgevonden, waarna NRVT een klacht heeft ingediend. NRVT heeft geconstateerd dat twee rapporten van de ene taxa ...

3 februari 2022
Makelen en taxeren voor dezelfde opdrachtgever

Dossiernummer: 210614

Klager heeft zijn woning verbouwd tot ongenoegen van de buren. Hun huis staat te koop, maar de verkoop wil niet vlotten. De buren denken dat dit komt ...

3 februari 2022
Voorzichtige waardering blijft binnen grenzen van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid

Dossiernummer: 210809

Klagers zijn ontevreden over het taxatierapport van hun woning. De taxateur heeft volgens hen de waarde te laag vastgesteld en is niet ingegaan op vra ...