Tuchtuitspraken

22 maart 2019
Hoger beroep: Terechte taxatie van een woonhuis met agrarische bestemming

Dossiernummer: 20180305HB

Uitspraak in eerste aanleg: Terechte taxatie van een woonhuis met agrarische bestemming Ook in hoger beroep oordeelt het Tuchtcollege dat niet vast ...

22 maart 2019
Waarschuwing voor onvoldoende onderbouwing taxatie jachthaven

Dossiernummer: 20180917

Dit betreft een complexe zaak met een uitgebreide uitspraak. Een jachthaven moet plaatsmaken voor woningbouw en de erfpacht loopt af na 100 jaar (akte ...

28 februari 2019
Recreatiewoning niet te hoog gewaardeerd

Dossiernummer: 20180918

Een recreatiewoning op een bungalowpark zou te hoog gewaardeerd zijn. De geschatte waarde wijkt voor meer dan 30% af van het gemiddelde, aldus de klag ...

28 februari 2019
Verkort rapport niet toegestaan

Dossiernummer: 20181015

Een taxateur stelt een verkort taxatierapport op voor de verkoop van een echtelijke woning. De opdrachtgever brengt het rapport tijdens een gerechteli ...

28 februari 2019
Hoger beroep: Onoverzichtelijk taxatierapport

Dossiernummer: 20180613HB

Uitspraak in eerste aanleg: Onoverzichtelijk taxatierapport Bij de eerste uitspraak oordeelde het Tuchtcollege dat de taxateur het gebruik van de r ...

24 januari 2019
Taxateurs houden de rug keurig recht

Dossiernummer: 20180910

Een bedrijfspand wordt getaxeerd, omdat één vennoot uit de maatschap gaat. De maatschap is eigenaar van het pand. De uitgetreden vennoot kan zich niet ...

6 december 2018
Taxateur in privé niet schuldig aan fraude

Dossiernummer: 20180829

Taxateurs dienen zich ook in privé-situaties professioneel te gedragen. Voor het eerst sprak het Tuchtcollege zich uit over professioneel gedrag in pr ...

5 december 2018
Waarschuwing: taxatierapport niet transparant

Dossiernummer: 20180702

Een procedure over planschade loopt reeds een aantal jaar, tussen woningeigenaren en een gemeente. Sommige eigenaren dienen een klacht bij Tuchtcolleg ...

1 november 2018
Terechte taxatie agrarische bestemming met peildatum

Dossiernummer: 20180409

Een taxateur waardeert een bedrijfswoning met schuren erf, ondergrond, tuin, weiland en aanhorigheden. In het kader van de boedscheiding ligt de peild ...

1 november 2018
Terecht afgegeven plausibiliteitsverklaring

Dossiernummer: 20180425b

Het door de klagers gekochte pand, voldoet niet aan de eisen voor hotelexploitatie. De taxateur heeft ‘wonen, pension toegestaan’ bij de publiekrechte ...