Tuchtuitspraken

19 April 2018
Erfpacht en taxeren in het verleden

Dossiernummer: 20180110

Rond 2000 kocht klager een aantal percelen in de regio Noord-Holland. Daarna kreeg hij met de gemeente onenigheid over de hoogte van de erfpacht. Jare ...

15 March 2018
Locatie en communicatie

Dossiernummer: 20171128

In deze klacht was klager met zijn ex-echtgenote verwikkeld in een boedelscheiding. Er waren al meerdere taxaties uitgevoerd, met oplopende marktwaard ...

20 February 2018
Referentieobjecten

Dossiernummer: 20171107

Klager stelt dat het taxatierapport niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De gegevens van de drie referentieobjecten die verweerder in zijn ra ...

20 February 2018
Is verkoopadvies een professionele taxatiedienst?

Dossiernummer: 20170726HB

Uitspraak in eerste aanleg: Verkoopadvies Het Tuchtcollege NRVT heeft een eerste uitspraak in hoger beroep gedaan. Het tweede tuchtcollege, met ...

8 February 2018
Taxeren moet zorgvuldig

Dossiernummer: 20170907

In deze uitspraak van het Tuchtcollege NRVT geeft de taxateur toe dat hij een fout heeft gemaakt: hij heeft in zijn rapport 140 m² gezet, maar dat had ...

8 February 2018
Teleurgestelde gemeente

Dossiernummer: 20171009

In deze uitspraak van het Tuchtcollege NRVT is de vraag of de klager wel als belanghebbende kan worden beschouwd. Het gaat om een gemeente die een ...

20 December 2017
Taxeren in commissie: bedreiging is onderkend en het eigen aandeel telt

Dossiernummer: 20170906

Klager is eigenaar van een aantal landbouwpercelen die worden onteigend vanwege de aanleg van een weg door Rijkswaterstaat. De rechtbank stelt een des ...

13 December 2017
Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst

Dossiernummer: 20170628

Het Tuchtcollege NRVT heeft voor de tweede keer een uitspraak gedaan over een taxateur in dienst van de Belastingdienst (uitspraak 30 juni 2017, 20170 ...

28 November 2017
In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels

Dossiernummer: 20170531a

20170531 Taxatie voldoet niet aan reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels De klacht heeft betrekking op een taxatie in opdracht van de ba ...

28 November 2017
Doel waardeverklaring

Dossiernummer: 20170727

Klager is eigenaar van een drietal (horeca)panden en is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Klager verwijt de taxateur dat er waardeverklaringe ...