Tuchtuitspraken

20 februari 2018
Is verkoopadvies een professionele taxatiedienst?

Dossiernummer: 20170726HB

Uitspraak in eerste aanleg: Verkoopadvies Het Tuchtcollege NRVT heeft een eerste uitspraak in hoger beroep gedaan. Het tweede tuchtcollege, met ...

8 februari 2018
Taxeren moet zorgvuldig

Dossiernummer: 20170907

In deze uitspraak van het Tuchtcollege NRVT geeft de taxateur toe dat hij een fout heeft gemaakt: hij heeft in zijn rapport 140 m² gezet, maar dat had ...

8 februari 2018
Teleurgestelde gemeente

Dossiernummer: 20171009

In deze uitspraak van het Tuchtcollege NRVT is de vraag of de klager wel als belanghebbende kan worden beschouwd. Het gaat om een gemeente die een ...

20 december 2017
Taxeren in commissie: bedreiging is onderkend en het eigen aandeel telt

Dossiernummer: 20170906

Klager is eigenaar van een aantal landbouwpercelen die worden onteigend vanwege de aanleg van een weg door Rijkswaterstaat. De rechtbank stelt een des ...

13 december 2017
Toezichthoudende taxateur is geen professionele taxatiedienst

Dossiernummer: 20170628

Het Tuchtcollege NRVT heeft voor de tweede keer een uitspraak gedaan over een taxateur in dienst van de Belastingdienst (uitspraak 30 juni 2017, 20170 ...

28 november 2017
In strijd met reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels

Dossiernummer: 20170531a

20170531 Taxatie voldoet niet aan reglement BV en Algemene Gedrags- en Beroepsregels De klacht heeft betrekking op een taxatie in opdracht van de ba ...

28 november 2017
Doel waardeverklaring

Dossiernummer: 20170727

Klager is eigenaar van een drietal (horeca)panden en is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Klager verwijt de taxateur dat er waardeverklaringe ...

26 oktober 2017
Inspectie van woning niet zelf uitgevoerd

Dossiernummer: 20170710/20170612

Op 26 oktober 2017 heeft het Tuchtcollege NRVT een tweetal uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken. Het ging hierbij om taxateurs die een taxatierapp ...

26 oktober 2017
Verkoopadvies

Dossiernummer: 20170726

Klager is met zijn buurman in een langlopend conflict verwikkeld waarover al meerdere procedures zijn gevoerd. De beklaagde taxateur stelt in opdracht ...

24 oktober 2017
Taxatierapport onvoldoende inzichtelijk

Dossiernummer: 20170622

Klaagster heeft een hypothecaire lening verstrekt, als tweede geldverstrekker naast de bank, ten behoeve van de aankoop van een kasteel, waarin een ho ...