Tuchtuitspraken

3 oktober 2019
Taxateur voert terecht opdracht rechter uit

Dossiernummer: 20190604

Klaagster is met haar zuster eigenaar van een woning, waarin hun moeder woont. Beide zusters raken in conflict over het eigendom. De rechter bepaalt d ...

2 oktober 2019
Hoger beroep: waarschuwing voor onvoldoende onderbouwing blijft overeind

Dossiernummer: 20180917HB

Uitspraak in eerste aanleg: Waarschuwing voor onvoldoende onderbouwing taxatie jachthaven Uitspraak in Hoger Beroep De taxateurs zijn in hoger b ...

2 oktober 2019
Huurder eist waarde zelf aangebrachte verbeteringen

Dossiernummer: 20190206

Klager is in onderhandeling met zijn woningcorporatie om zijn gehuurde woning te kopen. Daarvoor wordt een taxatierapport opgemaakt. De taxateur neemt ...

2 oktober 2019
De vergeten bovenverdieping

Dossiernummer: 20190221

In deze klacht stelt de klager dat de taxateur niet van het juiste woonoppervlak is uitgegaan. De woning heeft volgens het taxatierapport een woonoppe ...

2 oktober 2019
Waarschuwing voor onvoldoende onderzoek

Dossiernummer: 20190226

Twee taxateurs stellen in september 2016 een taxatierapport op van een nalatenschap. Eén van de erfgenamen dient een klacht in, omdat de taxateurs nie ...

27 augustus 2019
Taxateur niet partijdig bij erfpachtherziening

Dossiernummer: 20190211

Klagers hebben een perceel met hun woning in erfpacht verkregen van een stichting. Tussen hen en de erfverpachter moet een erfpachtherziening vastgest ...

27 augustus 2019
Op herhaling: niet-ontvankelijkheid

Dossiernummer: 20181127

Een stichting is eigenaar van een object. In 2018 maakt de stichting bezwaar tegen een taxatie van naastgelegen percelen, omdat ze niet wil dat die pe ...

15 augustus 2019
Schorsing na grove schending gedragsregels

Dossiernummer: 20180908HB

Een taxateur taxeert een woning in opdracht van een bewindvoerder. Hij schat de waarde op € 60.000. De rechtbank geeft akkoord voor de verkoop. Vervol ...

15 augustus 2019
Eerder verkoopadvies is geen taxatie

Dossiernummer: 20190326

In een familie ontstaat ruzie over een woning in een nalatenschap. Na de taxatie verwijt één van de mede-eigenaars (niet zijnde de opdrachtgever) de t ...

15 augustus 2019
Onzorgvuldigheden bij taxatie bedrijfspand met peildatum in 2013

Dossiernummer: 20190330

Een mede-eigenaar van een bedrijfspand klaagt over een taxatie. Tussen de eigenaars loopt sinds 2013 een juridische strijd. De taxateur voert een taxa ...