Tuchtuitspraken

30 juni 2017
Taxatie door een interne taxateur en plausibiliteitsverklaring

Dossiernummer: 20170315a

Het Tuchtcollege NRVT heeft twee uitspraken gedaan over taxateurs in dienst bij de belastingdienst. Een ondernemer met praktijk aan huis, klaagde over ...

10 mei 2017
Taxateur komt tot andere marktwaarde

Dossiernummer: 20161212

Klagers hebben in september 2016 een opdracht verstrekt voor het waarderen van hun nieuwe woning. Zij kochten deze woning voor € 765.000. De taxateur ...

10 mei 2017
Tuchtrecht NRVT van toepassing op taxateur in schadecommissie

Dossiernummer: 20161116

Tuchtcollege NRVT: Register-Taxateur die zich in een adviescommissie baseert op zijn eigen rapport, voldoet niet aan de eisen van objectiviteit en ona ...

31 maart 2017
Taxatierapport incompleet en in strijd met regelgeving

Dossiernummer: 20161103

Klagers hebben een aantal garageboxen gekocht en vervolgens verkocht. Na de doorverkoop zijn klagers aansprakelijk gesteld door de bewindvoerder van d ...

15 maart 2017
Gevolgen bestemming voor waardering

Dossiernummer: 20161205

In dit dossier klaagde een zorginstelling over de taxatie van een bedrijfspand, waar zij hun praktijk wilde vestigen. De Register-Taxateur had de opdr ...

15 maart 2017
Tijdelijke schorsing taxateur verlengd

Dossiernummer: 20170201

In deze kwestie heeft het Tuchtcollege NRVT op 20 februari jl. een voorlopige maatregel opgelegd en de betreffende register-taxateur tijdelijk geschor ...

20 februari 2017
Geregistreerde taxateur tijdelijk geschorst

Dossiernummer: 20160201

Het NRVT heeft een eerste klacht ingediend bij het Tuchtcollege van Stichting Tuchtrechtspraak NRVT over het handelen van een Register-Taxateur. Het N ...

16 februari 2017
Belanghebbende bij taxatie in het kader van een echtscheiding

Dossiernummer: 20161017

Het Tuchtcollege heeft uitspraak gedaan na een klacht over een taxatie in het kader van een echtscheiding. Klager stelt dat de taxatie te hoog is uitg ...

20 september 2016
Te lage marktwaarde

Dossiernummer: 20160402

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 20 september 2016 uitspraak gedaan op een klacht van een opdrachtgever tegen de taxateur die het appartement van klager ...

26 augustus 2016
Taxatie in het kader van afwikkeling van een pachtcontract

Dossiernummer: 20160405

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 26 augustus 2016 een eerste uitspraak gewezen op een klacht. Het betrof de klacht van een verpachter, die medeopdrachtg ...