Tuchtuitspraken

15 augustus 2019
Taxateur onvoldoende inventief bij niet-alledaagse taxatie

Dossiernummer: 20190409

Een eigenaar in het buitengebied krijgt te maken met een wijziging van het bestemmingsplan. Op het perceel naast hem zou een camping gevestigd worden, ...

30 juli 2019
Klacht over verschil in taxaties ongegrond

Dossiernummer: 20190228

Klager is verwikkeld in een echtscheiding. Hij heeft een taxatie uit laten voeren en zijn ex ook. Haar taxateur komt echter € 60.000 hoger uit en heef ...

30 juli 2019
Klacht over te lage waardering ongegrond

Dossiernummer: 20190319

Klager moet van zijn financier zijn landbouwbedrijf laten taxeren. De taxateur begint al met een opdrachtgever die weigert de opdracht te tekenen. Daa ...

30 juli 2019
Waarschuwing na belangenverstrengeling

Dossiernummer: 20190410

NWWI dient een klacht in over een rapport waarvan blijkt dat de taxateur de taxatie heeft uitgevoerd voor zijn werkgever. De werkgever is leidinggeven ...

30 juli 2019
Voorwaardelijke boete voor valsheid in geschrifte

Dossiernummer: 20190418

Twee samenwerkende taxateurs krijgen van een woningbouwvereniging de opdracht om alle panden in een bepaalde regio te taxeren. Ze beheren samen twee v ...

19 juli 2019
Berisping voor niet inspecteren woning

Dossiernummer: 20190220

De taxateur taxeert een woning en zes maanden later verzoekt de opdrachtgever met spoed een nieuw taxatierapport. De taxateur vraagt de opdrachtgever ...

18 juli 2019
Taxateur mag uitgaan van opdracht advocaat

Dossiernummer: 20190125

In deze klacht zijn drie personen gezamenlijk eigenaar van een woning. Er ontstaat onenigheid over de verdeling en de rechtbank bepaalt dat er een tax ...

18 juli 2019
Taxateur niet onnodig kritisch over gebreken

Dossiernummer: 20190320

De taxateur inspecteert een woning in opdracht van de kopers. Hij constateert gebreken in de gevelaansluiting en asbest in de woning. De kopers, die a ...

18 juli 2019
Nu nog berisping voor verkort rapport, later boete

Dossiernummer: 20190329

In een echtscheidingsprocedure krijgt klager een waardering onder ogen van een Register-Taxateur, bestaande uit 2 A4’tjes. De waardering is ruim 300.0 ...

26 juni 2019
Boete en waarschuwingen voor niet meewerken aan doorlopend toezicht

Dossiernummer: 20190201f/20190201e/20190201j

Register-Taxateurs Bedrijfsmatig Vastgoed die niet – of niet tijdig – meewerkten aan doorlopend toezicht van NRVT, ontvingen een waarschuwing van het ...