ACM: Oprichting NRVT leidt op zichzelf niet tot beperking mededinging

8 november 2015  |  

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) beoogt de kwaliteit van vastgoedtaxateurs te waarborgen en te bevorderen. ACM volgt de conclusie van betrokken partijen dat de oprichting van het NRVT op zichzelf niet zal leiden tot een beperking van de mededinging.

Goede taxaties van vastgoed dienen een publiek belang. Vanaf de financiële crisis van 2008 is er met name door de Autoriteit Financiële Markten op aangedrongen om de kwaliteit van vastgoedtaxateurs te waarborgen en te bevorderen.

Betrokken partijen bij het register hebben een mededingingsrechtelijke analyse uitgevoerd over het oprichten van het NRVT. ACM volgt de conclusie van betrokken partijen dat de oprichting van het NRVT op zichzelf niet zal leiden tot een beperking van de mededinging.