Coronamaatregelen verlengd

Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april a.s.

Eerdere berichtgeving
Eerder al heeft NRVT informatie verstrekt omtrent te nemen maatregelen als taxateur ten tijden van corona. Deze maatregelen blijven tot en met 28 april van kracht. Voor de eerdere berichtgeving verwijzen wij u naar onze website of LinkedIn.

Vragen
NRVT realiseert zich dat u nog genoeg vragen zult hebben bij het uitvoeren van de taxaties. Binnenkomende vragen proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden, waar nodig samen met de expertcommissies of externe partijen.  In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus, verzoeken wij u uw vragen zoveel mogelijk per email te stellen. We zijn telefonisch bereikbaar, maar doordat medewerkers van NRVT thuiswerken, hebben wij minder telefoonlijnen tot onze beschikking dan wanneer wij op kantoor zijn.